Föreläggande Micael Bindefeld AB

Föreläggande: 26 februari 2021
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Micael Bindefeld AB att medverka till marknadsföring av alkohol genom att bidra till att alkoholdryck lämnas i gåva till en influencer, om hon eller han saknar tillstånd enligt alkohollagen.

Bakgrunden är att Micael Bindefeld AB i samband med Black Friday 2020, för en alkoholleverantörs räkning, levererade en gåva i form av ett paket med en vinflaska, två glas och kakor till ett antal influencers. 

I paketet medföljde ett handskrivet brev undertecknat av Micael Bindefeld AB.

KO anser därmed att Micael Bindefeld även marknadsfört sitt företag genom gåvan, vilket också är förbjudet enligt alkohollagen.

Föreläggandet är förenat med ett vite på sammanlagt 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Vill du läsa föreläggandet med diarienummer 2020/1205, mejla presstjanst@konsumentverket.se