Föreläggande Henkell Frexinet Sweden AB

Föreläggande: 26 februari 2021
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder alkoholleverantören Henkell Frexinet att marknadsföra alkohol genom att lämna alkoholdrycker i gåva till en influencer, om hon eller han saknar tillstånd enligt alkohollagen.

Enligt lagen får bara gåvor i form av varuprov lämnas till den som har tillstånd enligt alkohollagen.

Henkell Freixenet hade i samarbete med Micael Bindefeld AB levererat ett paket med en vinflaska, två glas och kakor till ett antal influencers i anslutning till Black Friday 2020.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 1,5 miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Vill du läsa föreläggandet med diarienummer 2020/1206, mejla presstjanst@konsumentverket.se