Föreläggande Sova AB

Föreläggande: 17 augusti 2021
KO menar att Sova AB, som säljer sängar och sängtillbehör, använt ett felaktigt högre ordinarie pris i sin reklam. Detta har enligt KO gett intrycket att försäljningspriset varit förmånligare än vad det har varit.

Konsumentverket/KO har genomfört en undersökning av Sova AB:s prismarknadsföring under 2020. KO valde slumpvis ut fem produkter av företagets egna varumärken. KO har granskat dels försäljningspriset, dels ett högre överstruket pris som får betraktas som det ordinarie priset.  

Det resultat Konsumentverket/KO fått fram visar för det första att försäljningspriset varierar så ofta över året att det knappast ens finns ett pris på varorna som är ordinarie. För det andra visar utredningen att det överstrukna priset i många fall tillämpats som försäljningspris endast under kortare perioder eller rentav inte alls. För det tredje visar utredningen i flera fall på en betydande prisskillnad mellan överstruket pris och försäljningspris. 

Det KO:s utredning visar innebär enligt KO att Sova AB använt vilseledande prismarknadsföring som dessutom påverkat konsumentens möjlighet att avgöra om ett köp är bra eller inte. Därför har KO utfärdat ett förbudsföreläggande mot Sova.  

Sova AB har möjlighet att överklaga KO:s föreläggande till Patent- och marknadsdomstolen. 

Om KO:s föreläggande står fast och om bolaget trots detta inte skulle rätta sig efter KO:s föreläggande så riskerar Sova att få betala 1,5 miljoner kronor. 

För att läsa föreläggandet, kontakta registraturen via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/1212.