Föreläggande Tradecom Scandinavia AB

Föreläggande: 7 juli 2021
Konsumentombudsmannen, KO, beslutar nu att företaget Tradecom Scandinavia AB, ska lämna klar och begriplig information att vid marknadsföring av hälsokostprodukter via telefon innan distansavtal ingås. Informationen till konsumenten ska ge besked om avtalets bindningstid.

Företaget säljer bland annat hälsokostprodukter under varumärket Vitalplus. Av anmälningar till Konsumentverket framgår att företaget inte tillräckligt tydligt informerat om att konsumenterna, när de tackar ja, ingår ett avtal med bindningstid. Av anmälningarna framgår att konsumenterna inte skulle ha tackat ja om de förstått att det fanns en bindningstid.

Föreläggandet är förenat med ett vite om 500 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att läsa föreläggandet kontakta registraturen via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/1611.