Föreläggande mot Likvidium AB

Föreläggande: 15 december 2022
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Likvidum AB att vid marknadsföring av krediter på internet framhålla en låg månadskostnad som ett avgörande argument i förhållande till andra villkor för krediter som förmedlas genom Likvidum.

Förbudet är förknippat med ett vite om 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att ta del av föreläggandet mejla registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och uppge diarienummer 2022/216.