Föreläggande Bianca Ingrosso AB

Föreläggande: 2 mars 2023
Konsumentombudsmannen förbjuder Bianca Ingrosso AB att utforma marknadsföring av hudvårdsprodukter så att det inte tydligt framgår att det är marknadsföring. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kr.
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Bianca Ingrosso AB att vid marknadsföring av hudvårdsprodukter på Instagram, eller på annat socialt medium som fungerar på väsentligen samma satt som Instagram, utforma marknadsföringen på sätt som skett eller på väsentligen samma sätt, så att det inte tydligt framgår att det är frågan om marknadsföring.
 
Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget bryter mot förbudet.
 
För att ta del av hela föreläggandet kontakta registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1023.