Föreläggande mot Enklare AB

Föreläggande: 20 november 2023
Konsumentombudsmannen förbjuder Enklare Ekonomi Sverige AB att vid marknadsföring av krediter till konsument på särskilda sätt framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget. Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor.

Konsumentombudsmannen förbjuder Enklare Ekonomi Sverige AB att vid marknadsföring av krediter till konsument på sätt som skett i de aktuella reklamfilmerna, eller på väsentligen samma sätt framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget på ett sätt som:

  • ger intryck av att en sådan kredit är ett lättvindigt sätt att lösa konsumentens eventuella ekonomiska problem på, eller
  • missleder konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta en kredit.

Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor. Om företaget bryter mot förbudet kan vitet komma att dömas ut.

För att ta del av föreläggandet kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1013.