Föreläggande mot Lendo AB

Föreläggande: 20 november 2023
Konsumentombudsmannen förbjuder Lendo AB att genom marknadsföring av krediter till konsument på särskilda sätt framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget. Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Konsumentombudsmannen förbjuder Lendo AB att genom marknadsföring av krediter till konsument på sätt som skett i två aktuella reklamfilmer, eller på väsentligen samma sätt, framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget på ett sätt som:

  • ger intryck av att ett sådant samlingslån är ett lättvindigt sätt att lösa konsumentens ekonomiska problem på,
  • missleder konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta en kredit, eller
  • lockar konsumenten att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten.

Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1,5 miljoner kronor. Om företaget bryter mot förbudet kan vitet komma att dömas ut.

För att ta del av föreläggandet kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1014.