Föreläggande mot Poppels Bryggeri AB

Föreläggande: 21 april 2023
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Poppels Bryggeri att marknadsföra alkohol till konsumenter i sociala medier genom att visa bilder företagets öl intill en tallrik med mat, på en tunna, med en person i en industrilokal, på en sten i naturen eller intill matingredienser.

Grundregeln är att man måste iaktta särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol. KO bedömer att inläggen står i strid med den så kallade bildregeln i 7 kap 5 8 alkohollagen. Bildregeln innebär att bilden endast får visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar och varumärket.

Förbudet är kopplat till ett vite på 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att ta del av hela föreläggandet kontakta Konsumentverket på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022-580.