Föreläggande mot Rocker AB

Föreläggande: 18 december 2023
Konsumentombudsmannen förbjuder företaget Rocker AB att marknadsföra krediter på ett sätt som missleder konsumenter. Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 900 000 kronor.

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder företaget Rocker AB att marknadsföra krediter på ett sätt som missleder konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att binda sig för en kredit.

Förbudet gäller också om företaget använder marknadsföring som lockar konsumenten att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för en kredit.

Konsumentkreditlagen kräver att måttfullhet iakttas vid marknadsföring av krediter. Rocker, som är en kreditförmedlare, har bland annat lockat med 200 kronor till konsumenter om företaget inte kan sänka räntan för dem genom sina erbjudanden. Erbjudandet har varit framträdande och framstår som ett löfte från Rocker att de kan förmedla lån som har lägre ränta än vad konsumenten redan har. Marknadsföringen vilseleder också konsumenten att tro att räntan är det enda som hen behöver tänka på när ett lån tecknas.

Förbudet är förknippat med ett vite på 900 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet. Hänsyn har tagits till att företaget redan har upphört med den aktuella marknadsföringen.

För mer information om föreläggandet, kontakta myndigheten via mejl: konsumentverket@konsumentverket.se och uppge diarienummer 2023/289