Föreläggande mot Sambla AB

Föreläggande: 20 november 2023
Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Sambla Group AB att vid marknadsföring av krediter till konsument på särskilda sätt framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget. Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder Sambla Group AB att vid marknadsföring av krediter till konsument framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget på ett sätt som:

  • ger intryck av att en sådan kredit är ett lättvindigt sätt att lösa konsumentens eventuella ekonomiska problem på,
  • missleder konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av att ta en kredit, eller
  • lockar konsumenten att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten.

KO förbjuder också företaget att i tv-reklam använda påståendet ”alla lån kan bli bättre”, eller påstående med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1,5 miljoner kronor. Om företaget bryter mot förbudet kan vitet komma att dömas ut.

För att ta del av föreläggandet kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/807.