Föreläggande mot Zmarta AB

Föreläggande: 20 november 2023
Konsumentombudsmannen förbjuder Zmarta AB att genom marknadsföring av krediter till konsument på särskilt sätt framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget. Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor.

Konsumentombudsmannen förbjuder Zmarta AB att genom marknadsföring av krediter till konsument framhålla fördelarna med att ta en kredit förmedlad av företaget på ett sätt som ger intryck av att en sådan kredit är ett lättvindigt sätt att lösa konsumentens eventuella ekonomiska problem på. Förbudet gäller på det sätt som skett i den aktuella reklamfilmen, eller på väsentligen samma sätt.

Förbudsföreläggandet är förknippat med ett vite på 1 miljon kronor. Om företaget bryter mot förbudet kan vitet komma att dömas ut.

För att ta del av föreläggandet kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1012