Föreläggande mot Aim Apparel AB

Föreläggande: 13 juni 2024
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Aim Apparel AB (Aim) påstå att försäljningspriset är nedsatt med ett visst antal kronor i förhållandetill ett överstruket pris utan att detta pris. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Aim Apparel AB (Aim) påstå att försäljningspriset är nedsatt med ett visst antal kronor i förhållandetill ett överstruket pris utan att detta pris motsvarar det tidigare lägsta priset som Aim sålt produkten för under de senaste 30 dagarna före prissänkningen, såvida priset inte under denna tid sänkts gradvis.

Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att ta del av föreläggandet kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/1496.