Föreläggande mot Bubbleroom AB

Föreläggande: 13 juni 2024
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder New Bubbleroom Sweden AB (Bubbleroom) att påstå att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållandetill ett överstruket pris. Förbudet är förenat med ett vite på 1 250 000 kronor.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder New Bubbleroom Sweden AB (Bubbleroom) att påstå att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållandetill ett överstruket pris utan att detta pris motsvarar det tidigare lägsta priset som Bubbleroom sålt produkten för under de senaste 30 dagarna före prissänkningen, såvida priset inte under denna tid sänkts gradvis.

Förbudet är förenat med ett vite på 1 250 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att ta del av föreläggandet kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/1499.