Föreläggande mot Hedvig AB

Föreläggande: 27 mars 2024

Konsumentombudsmannen förbjuder Hedvig AB att genom marknadsföring av djurförsäkringar påstå att bolaget till konsumenter distribuerar försäkringsprodukter med ”Marknadens högsta skydd”, ”Ett generöst skydd för alla hundar och katter” och” Du kan känna dig trygg med att byta” när så inte visats vara fallet. Förbudet gäller även liknande påståenden med väsentligen samma innebörd.

Förbudet är kopplat till ett vite om 700 000 kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Hedvig AB har slutat med den aktuella marknadsföringen efter myndighetens påpekande.

För att ta del av förbudsföreläggandet kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2024/176.