Föreläggande mot Mio AB

Föreläggande: 13 juni 2024
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Mio e-handel AB (Mio) att felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris som aldrig tillämpats, KO förbjuder även Mio att använda uttryck som exempelvis REA om inte priset är väsentligt lägre än normalpriset. Respektive förbud är förenade med ett vite på 2 miljoner kronor.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Mio e-handel AB (Mio) att felaktigt påstå att en vara haft ett visst ordinarie pris som aldrig tillämpats eller endast tillämpats under begränsad period, och inte heller överensstämmer med det tidigare lägsta 30-dagarspriset. Detsamma gäller när försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats eller med ett visst belopp i förhållande till det felaktigt uppgivna priset.

KO förbjuder Mio att använda sig av uttrycken REA, rabatt, kampanj eller annat uttryck med motsvarande innebörd om inte priserna är väsentligt lägre än Mios normala priser för motsvarande varor.

Respektive förbud är förenade med ett vite på 2 miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

För att ta del av föreläggandet kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/1539.