Föreläggande Swedbank Robur Fonder AB

Föreläggande: 6 oktober 2011
Swedbank Robur Fonder anses använda sig av otillbörlig marknadsföring i webbannonser på sin webbplats, då de inte lämnar någon riskinformation i samband med marknadsföring av fonder i annonser.

KO ålägger därför Swedbank Robur Fonder AB att vid marknadsföring av fonder till konsumenter i annonser, tydligt ange en så kallad riskinformation. Det vill säga, inte bara informera om att fonder tillhandahålls utan även med följande text: "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet", eller liknande.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 500 000 kronor och ska godkännas och vara KO tillhanda senast den 11 november 2011.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2011/637, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.