JSM Capital varnas för bristande kreditprövning

Bristande kreditprövning: 10 september 2015
Konsumentverket varnar JSM Capital AB för bristande kreditprövning.
Varningen är förenad med en sanktionsavgift på 500 000 kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2015/443, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.