Efter många allvarliga olyckor: Hoppborgar granskas igen

Nyhet: 20 juni 2024 Prenumerera
För tredje året i rad gör Konsumentverket en granskning av hoppborgar. Det är en problemfylld bransch med säkerhetsbrister som kan leda till allvarliga skador och till och med dödsfall.
Barn leker i en hoppborg.

Konsumentverket har genomfört flera granskningar av hoppborgar de senaste åren. Resultaten har varit nedslående. Problemen handlar dels om bristfälliga konstruktioner, dels brister i själva hanteringen av borgarna när de är uppställda och barn leker i dem. Det kan handla om dålig förankring, avsaknad av stötdämpande underlag och bristfällig övervakning.

De senaste årens granskningar har lett att Konsumentverket drivit flera fall mot hoppborgsföretag till domstol, för utdömanden av sanktionsavgifter och viten. Totalt har 16 olika bolag hamnat i domstol med anledning av bristande säkerhet för hoppborgar.

I andra länder finns flera dokumenterade dödsfall i hoppborgar. I Sverige finns inga kända dödsfall men Konsumentverket har fått in rapporter om många allvarliga olycksfall. Det gäller till exempel frakturer och skallskador.

När du släpper in ditt barn i en hoppborg ska du kunna lita på att borgen är säker. Att konstruktionen uppfyller kraven, att borgen sitter fast i marken, att det finns skydd runt borgen om barnet ramlar ur och att det finns personal som övervakar, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket.
 
Eftersom de senaste årens granskningar har visat på omfattande brister kommer Konsumentverket att göra en ny granskning under sommaren 2024. Förhoppningen är att öka medvetenheten hos både bransch hos konsumenter
 
Vi fortsätter att granska branschen för att få till förbättringar. Innan det går lika illa här som det har gjort i andra länder, säger Anna Strandberg.

Vad du kan göra

• Låt bara ditt barn hoppa i borgen om den är övervakad av personal.
• Kolla alltid att hoppborgen är förankrad så att den inte kan blåsa iväg.
• Se till att det finns stötdämpande underlag där man kan ramla av borgen.
• Använd inte hoppborgen när det regnar eller blåser frisk vind.

Konsumentverkets arbete

Konsumentverket arbetar löpande med tillsyns av hoppbogar via anmälningar och proaktivt arbete. Vi har genomfört marknadskontroller 2022 och 2023:

Marknadskontroll 2022:1 Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning | Publikationer - Konsumentverket

Marknadskontroll 2023:2 Hoppborgar på evenemang | Publikationer - Konsumentverket