Halv miljon för säkerhetsbrister på Leos lekland

Nyhet: 22 maj 2024 Prenumerera
En kvinna skadades allvarligt vid ett fall på Leos lekland i Västerås 2019. Konsumentverket uppmanade då företaget att vidta åtgärder för samtliga anläggningar, men upptäckte sedan att samma fel fanns kvar i Luleå mer än ett år senare. Nu dömer Förvaltningsrätten i Karlstad företaget att betala 500 000 kronor i sanktionsavgift.

I maj 2019 tog Konsumentverket emot en anmälan som rörde företagets lekland i Västerås. En kvinna hade fallit cirka två meter från en lekställning ned i ett betonggolv som endast delvis var försett med stötdämpande underlag. Kvinnan skadades allvarligt i samband med fallet och vårdades på sjukhus en tid.

Åtgärda på alla lekland

Myndigheten uppmanade företaget att omedelbart åtgärda felet genom att lägga dit en tillräcklig stor stötdämpande matta under lekställningen. Dessutom skulle företaget se över så det inte fanns liknande brister under andra lekställningar och att felen åtgärdades på företagets samtliga anläggningar runt om i landet.

Säkerhetsbrist kvar ett år senare

Av en redogörelse som lämnades av företaget framgick att felet skulle vara åtgärdat på samtliga berörda lekland senast under november 2019. Men vid en besiktning av Leos lekland i Luleå i september 2020 upptäcktes att säkerhetsbristen inte hade åtgärdats. Lekställningen hade heller inte stängts av i väntan på åtgärd. Motsvarande brister konstaterades på ytterligare två platser på leklandet i Luleå, där det på ett ställe helt saknades stötdämpande fallunderlag.

Företagets ansvar

Förvaltningsrätten konstaterar att det är företaget som är ytterst ansvarigt för säkerheten på sina anläggningar och vid varje enskild lekställning. Därför måste företaget vidta de åtgärder som krävs för att besökarna inte utsätts för en oacceptabel risk att skadas. Företaget hade förlitat sig på ett serviceföretag och hade inte kontrollerat att felen verkligen åtgärdats, trots att Konsumentverket stött på vid flera tillfällen.

Brister i säkerhetsrutiner

Att platschefen vid leklandet i Luleå inte tycks ha nåtts av informationen om att fallunderlagen behövde åtgärdas förrän vid Konsumentverkets besiktning i september 2020, det vill säga mer än ett år efter olyckan i Västerås, är även anmärkningsvärt och tyder på brister i verksamhetens säkerhetsrutiner, skriver domstolen.

– Domen visar att företagen måste ta säkerhetsåtgärder på större allvar. Människor ska inte riskera att skada sig allvarligt i lekland eller andra anläggningar, säger Anna Strandberg som är utredare på Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet.