HD sa nej till förbud mot förseningsavgift

Nyhet: 14 februari 2024 Prenumerera
Konsumentombudsmannen, KO, har drivit ett mål mot Svea Bank om förseningsavgifter. KO ville se ett förbud mot förseningsavgifter på lån, men Högsta domstolen ger nu företaget rätt. Men en prövning av frågan återstår.

KO ansåg att Svea Banks förseningsavgifter på lån stred mot inkassokostnadslagen och menade att lagen säger att ett företag bara får begära ersättning för vissa, i lagen uppräknade, kostnader som det haft för att få konsumenten att betala sin skuld. Förseningsavgift är inte en av de avgifter som räknas upp i lagen och därför är den inte tillåten, hävdade KO. Såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen gick på KO:s linje.

Inte förbjudet

Men nu har HD funnit att det inte är förbjudet att ta ut avgiften enligt inkassokostnadslagen. 

– Vi ser att HD gjort en annan bedömning än lägre instanser. Det är förstås olyckligt för alla skuldtyngda personer som ofta också måste betala dröjsmålsränta och avgifter för betalningspåminnelser, förutom förseningsavgifter, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

"Krävs lagändring"

– Vi kan konstatera att inkassokostnadslagen i praktiken inte ger låntagarna det skydd mot överdrivna ersättningsanspråk som lagen syftar till. Det krävs en lagändring för att tillgodose låntagarnas skydd, säger hon.

Men än är inte frågan slutgiltigt avgjord. HD tar nämligen inte ställning till om förseningsavgiften rubbar balansen mellan den som tagit lån och kreditgivaren på ett sådant sätt att avgiften är oskälig. Det är den frågan som nu kommer att prövas.