Idrottsförening bakom Göteborgsvarvet får rätt i domstol

Nyhet: 7 maj 2024 Prenumerera
Göteborgs friidrottsförbund, GFIF, gjorde inte fel som behöll anmälningsavgifter för lopp som ställdes in under pandemin. Det slår nu även Patent- och marknadsöverdomstolen fast.

Många löpare blev besvikna när Göteborgsvarvet 2021 ställdes in för andra året i rad under pandemin. Både över att loppet inte blev av och att de inte fick tillbaka anmälningsavgiften. Såväl Konsumentverket som Allmänna reklamationsnämnden fick ta emot ett stort antal anmälningar mot GFIF. Konsumentombudsmannen, KO, valde att ta frågan till domstol.

Nu har såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen prövat frågan, och kommit fram till att idrottsföreningen inte agerande fel när de behöll startavgifter motsvarande cirka 40 miljoner kronor.

Kan inte jämställas med kommersiellt företag

Domstolen pekar på att arrangören är en ideell förening och att den därför inte kan jämställas med ett kommersiellt företag, trots att GFIF omsätter stora summor. Domstolen menar också att ändrade restriktioner under pandemin räknas som oförutsedda händelser som föreningen inte kunde påverka.

Frågan anses som principiellt viktig och därför lämnar domstolen öppet för KO att överklaga till Högsta domstolen, vilket KO också överväger att göra.