Konsumentverket får nytt regeringsuppdrag

Nyhet: 12 februari 2024 Prenumerera
Konsumentverket är en av tre myndigheter som ska se till att den nya EU-rättsakten för digitala tjänster (DSA) efterlevs. Det har regeringen nyligen beslutat.

Förordningen om en inre marknad för digitala tjänster reglerar så kallade förmedlingstjänster. Vi talar då om tjänster som tillhandahålls av bland annat sociala nätverk, e-handelsplattformar och sökmotorer, där förordningen fastställer vilka skyldigheter dessa aktörer har för olagligt innehåll som vilseledande marknadsföring och farliga produkter.

Uppdraget fastställer ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i fråga om tillsyn av förordningen. Det är Konsumentverket, Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen som fått uppdraget. Regeringen ger även Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt samma förordning.

DSA trädde i kraft 16 november 2022 men börjar tillämpas i sin helhet 17 februari 2024.