När avtalsvillkoren bryter mot lagen

De avtalsvillkor som du erbjuder konsumenter måste vara skäliga. Är de inte skäliga bryter de mot avtalsvillkorslagen. Avtalslagen och avtalsvillkorslagen är de centrala lagarna när du utformar dina avtal.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Avtalsvillkorslagen

Om ditt villkor strider mot vad lagen säger, har konsumenten rätt att bortse från villkoret och istället agera utifrån vad som står i lagen.

En konsument kan också ha rätt att jämka avtalsvillkoret om villkoret är oskäligt med hänsyn till:

  • avtalets innehåll
  • omständigheterna vid avtalets tillkomst
  • senare inträffade förhållanden
  • omständigheterna i övrigt.

Läs mer i 36 § i avtalslagen på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsyn över avtalsvillkorslagen

Vi har tillsyn över avtalsvillkorslagen. Vårt tillsynsansvar innebär att vi kan begära att du ska ändra dina avtalsvillkor. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är och hur villig du är att ändra i dina avtalsvillkor, finns olika alternativ.

Vi kontaktar dig 

När vi uppmärksammat att du bryter mot avtalsvillkorslagen tar vi kontakt med dig. Om du inte frivilligt ändrar dina avtalsvillkor skickar vi ett förbudsföreläggande.

Förbudsföreläggande är ofta kombinerat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Bryter du mot förbudet kan Konsumentombudsmannen (KO) föra talan om att vitet ska dömas ut.

Är överträdelsen allvarlig kan KO föra talan i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) om sanktionsavgift som det sedan är domstolen som beslutar om.  Sanktionsavgiften får uppgå till som lägst 10 000 kronor och som högst 4% av företagets årsomsättning under föregående år. 

Läs mer om avtalsvillkorslagen

Du kan anmäla andra företags avtalsvillkor

Om du som företagare själv berörs av oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla det andra företagets avtalsvillkor till Patent- och marknadsdomstolen. Du kan göra det som enskild företagare eller tillsammans med andra företagare.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolen hos Stockholms Tingsrätt

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024