Konsumentproblem i kundtjänst

Möjligheten för konsumenter att ta kontakt med dig som företagare om ett problem uppstår med en vara eller tjänst är grundläggande. Konsumentverket har gjort en kartläggning som visar att konsumenter upplever stora problem i kontakten med företags kundtjänst. Här får du tips på vad du som företagare ska tänka på.

En kartläggning som Konsumentverket gjort under 2023 visar att konsumenter upplever stora problem i kontakten med företags kundtjänst. Du som företagare behöver känna till vilka krav som ställs på dig för att konsumenter ska kunna utnyttja sina avtalsenliga och lagliga rättigheter.

Tänk på det här!

  • Informera om ditt företags telefonnummer och e-postadress under en tydlig rubrik på din webbplats. Rubriken bör ha benämningen ”kontakta oss” eller liknande. Dina kontaktvägar ska göra det möjligt för konsumenterna att snabbt kontakta och kommunicera effektivt med dig.
  • Om du använder knappval bör du ta hänsyn till funktionshinderperspektivet där knappval kan vara problematiskt. Exempelvis genom att informera, innan informationen om knappval läses upp, att det går att automatiskt kopplas till telefonist om man väntar kvar.
  • Ha tydlig information om hur konsumenter kan reklamera och hur konsumenter som vill utöva ångerrätten ska gå till väga.
  • Om du erbjuder kontaktformulär eller chatt, tänk på att informera om konsumenterna kan spara kommunikationen och hur de i så fall ska göra.
  • Tänk på att du inte kan kräva att exempelvis uppsägning av avtal måste ske muntligen.

Konsumentverkets kartläggning 2023

Här kan du läsa om Konsumentverkets kartläggning av konsumentproblem i kundtjänst, i en PM med bilagor.

Kartläggning Konsumentproblem i kundtjänst

Bilaga 1 - Urval och resultat

Bilaga 2 - Kundundersökning

Bilaga 3  - Genomförda intervjuer

Bilaga 4 - Rättsutredning

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 12 mars 2024