Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen ställer bland annat krav på att företaget ska ge konsumenten viss information innan du säljer något. Den ger också konsumenten rätt att ångra sitt köp utan anledning.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Lagen om distansavtal

Lagen gäller

 • När du ingår distansavtal med konsumenter, exempelvis via postorder, internet eller som en följd av telefonförsäljning.
 • När du befinner dig utanför dina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som du använder permanent eller säsongsvis i din affärsverksamhet. Till exempel är hemförsäljning, homepartys och gatuförsäljning avtal utanför affärslokaler.
 • När du kontaktar konsumenten utanför din affärslokal och sedan omgående ingår avtal i lokalen.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Du behöver då informera konsumenten om detta. 

Exempel på varor och tjänster där ångerrätten inte gäller:

 • Resor och boenden, till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.
 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent och fotbollsmatcher. Dock omfattas inte biljetter till en fritidsaktivitet av undantaget från ångerrätten om du som företagare har köpt dem av en arrangör eller någon annan och som du sedan säljer till konsumenten i andra hand. 
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel, till exempel familjefoton.
 • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten, till exempel underkläder.
 • Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel appar, musik och datorprogram som konsumenten streamar eller laddar ned samt digitala tjänster.  Tjänsten ska ha fullgjorts och konsumenten ska uttryckligen ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt om hen väljer att få innehållet levererat digitalt och ha fått en bekräftelse på avtalet.
 • Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr.

Du ska alltid lämna information om ångerrätten

Konsumenten har enligt lagen 14 dagar på sig att ångra sitt köp och det är din skyldighet att informera om detta. Ångerfristen börjar dagen då konsumenten tagit emot varan. Om det är en tjänst börjar ångerfristen dagen då avtalet har ingåtts. Den dag som ångerfristen börjar räknas inte in när man beräknar ångerfristen. Det innebär att dagen efter är dag ett i ångerfristen.

Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Om du inte ger konsumenten rätt information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet.

Läs mer om vad som gäller när kunden ångrar sitt köp

Standardmall för information om ångerrätten

PDF 154 KB. Öppnas i nytt fönster.

Mall som kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lagen.

Hur ska du informera konsumenten?

Vid distansavtal ska du ge informationen, innan ett avtal ingås, på ett sätt som är anpassat efter säljmetoden. Det innebär att du vid telefonförsäljning kan ge informationen muntligen medan du i en webbutik kan ge informationen i de allmänna villkoren. Vid telefonförsäljning kan information om ångerblanketten lämnas via en hänvisning till företagets webbplats medan blanketten vid webbförsäljning lämnas på webbplatsen.

Om du ingår avtal utanför dina affärslokaler måste du ge informationen i pappersform, inklusive ångerblanketten. Om konsumenten går med på det kan du ge informationen i annan läsbar och varaktig form, exempelvis mejl.

Både vid distansavtal och avtal tecknade utanför företagets affärslokaler ska du även ge konsumenten en bekräftelse på köpet. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form och ska bland annat innehålla ångerblanketten samt information om ångerrätten, om blanketten och information inte redan lämnats i rätt form.

Exempel på information som du måste lämna:

 • Namn, telefonnummer, adress, e-postadress och organisationsnummer
 • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Pris och villkor för betalning, inklusive skatter och avgifter
 • Villkoren för leverans
 • Förutsättningarna för ångerrätten
 • Rätten till reklamation
 • Ångerblanketten

Ångerblankett för konsumenter

PDF 97 KB. Öppnas i nytt fönster.

En ångerblankett som konsumenten kan använda om de vill ångra ett avtal enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Särskilda regler vid telefonförsäljning

Det finns särskilda regler som gäller när du kontaktar en konsument via telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Reglerna innebär bland annat att konsumenten skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Det är också viktigt att du tydligt och begripligt informerar konsumenten om vad erbjudandet innebär och vilka villkor som gäller.

Mer om reglerna vid telefonförsäljning här

Senast granskad 23 maj 2024