Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du säljer varor eller tjänster via internet, telefon eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Lagen ställer krav på att du ska ge konsumenten information innan du säljer något.

DAL gäller

  • Distansavtal via postorder, tv-shop, internet eller telefon.
  • När du befinner dig utanför dina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som du använder permanent eller säsongsvis i din affärsverksamhet. Till exempel homepartys, tillfällig gatuförsäljning och tillfällig försäljning i gallerior.
  • När du kontaktar konsumenten utanför din affärslokal och sedan ingår avtal i lokalen.

DAL gäller inte

Det finns undantag då lagen inte gäller, och det finns också särskilda undantag då inte ångerrätten gäller. Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11.

Hela lagen på riksdagens webbplats

Du ska alltid lämna information om ångerrätten

Konsumenten har enligt lagen 14 dagar på sig att ångra sitt köp och det är din skyldighet att informera om detta. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Det finns ett undantag för avtal som träffas utanför affärslokaler, så kallad canvasförsäljning. För dessa avtal gäller bara ångerrätten när det totala värdet för köpet är 400 kronor eller högre. För övrig distanshandel finns ingen undre beloppsgräns. 

Läs mer om vad som gäller när kunden ångrar sitt köp

Standardmall för information om ångerrätten

DOCX 453 KB. Öppnas i nytt fönster

Mall som kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lagen.

Du ska ge konsumenten information innan köpet

Innan konsumenten ingår avtal med dig, det vill säga före köpet, måste du ge viss information. Informationen ska vara begriplig. Om avtalet ingås utanför din affärslokal ska du som huvudregel ge konsumenten information på papper men om konsumenten samtycker till det kan du lämna informationen via till exempel e-post.

Efter avtalet ska du ge konsumenten en bekräftelse på avtalet.

Exempel på information som du måste lämna:

  • Namn, adress och organisationsnummer
  • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
  • Pris och villkor för betalning, inklusive skatter och avgifter
  • Villkoren för leverans
  • Förutsättningarna för ångerrätten
  • Rätten till reklamation
Senast granskad 4 november 2016