Om kunden ångrar distansköpet

När du säljer varor eller tjänster på distans till konsument, till exempel via nätet, genom telefonförsäljning eller hembesök är du skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även när du säljer varor eller tjänster i butik men har kontaktat konsumenten utanför butiken.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Ångerrätt

 • Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag.
 • Ångerfristen börjar löpa den dag konsumenten tog emot varan, inte dagen då varan kom till ombudet.
 • Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen löpa dagen då avtalet ingåtts.

 • Den dag som ångerfristen börjar löpa räknas inte in när man beräknar ångerfristen. Det innebär att dagen efter är dag ett i ångerfristen.

 • Det är din skyldighet att se till att konsumenten får information om ångerrätten innan konsumenten ingår avtalet. Om du inte gett tillräcklig information förlängs ångerfristen.
 • Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte för den som köper en resa eller en specialtillverkad produkt.
 • Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp, förutsatt att du har informerat om det innan köpet. Är det däremot fel på varan (en reklamation) är det du som ska stå för returfrakten.
 • Konsumenten är inte skyldig att betala några kostnader utöver returfrakt och om varan är skadad, ersättning för varans värdeminskning.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagen som reglerar distansköp heter lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).  

Kortfattad beskrivning av innehållet i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vad är ångerfrist

Tiden konsumenten har på sig att ångra köpet kallas för ångerfrist. Ångerfristen börjar löpa den dag konsumenten tog emot varan. Om du säljer en tjänst räknas ångerfristen från dagen då konsumenten ingick avtalet. Den dag som ångerfristen börjar löpa räknas inte in när man beräknar ångerfristen. Det innebär att dagen efter är dag ett i ångerfristen.

Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Om du inte ger konsumenten rätt information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet.

Säljarens ansvar att informera om ångerrätten

Det är säljarens ansvar att informera konsumenten om ångerrätten innan konsumenten ingår avtalet. Informationen ska vara tydlig och ska innehålla det konsumenten behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt.

För att ångerfristen ska påbörjas måste företaget informera om:

 • Om det finns ångerrätt eller om något av undantagen gäller.

 • Hur lång ångerfristen är och när den börjar gälla.
 • Hur konsumenten ska gå tillväga för att ångra köpet.
 • Att det finns en ångerblankett och var konsumenten kan hitta den.

Om det finns ångerrätt ska du även ge konsumenten en ångerblankett innan avtalet ingås. Ångerfristen förlängs dock inte om du missar det.

Ångerblankett för konsument

Här finns en standardmall som du kan använda för att informera konsumenten om ångerrätten.

Standardmall för information om ångerrätten

Avtal på distans

Vid distansavtal ska du ge konsumenten information om ångerrätten muntligen eller skriftligen på ett sätt som är anpassat efter säljmetoden. Det innebär att om du säljer via telefon kan informationen lämnas muntligen medan en webbutik ska lämna informationen skriftligen till exempel i de allmänna villkoren. Vid telefonförsäljning kan information om ångerblanketten lämnas via en hänvisning till företagets webbplats.

Efter köpet ska du skicka en bekräftelse på avtalet med den information konsumenten fick innan avtalet, bland annat om ångerrätten samt skicka ångerblanketten. Bekräftelsen och blanketten ska skickas som en handling eller i det som kallas "annan läsbar och varaktig form".

Avtal utanför dina affärslokaler

Om du säljer till konsument utanför dina affärslokaler, eller i din lokal efter du tagit kontakt med konsumenten utanför lokalen, måste du ge informationen inklusive ångerblanketten i en handling, eller om konsumenten samtycker, i annan läsbar och varaktig form, till exempel skrivet på ett papper.

Efter köpet ska du skicka en bekräftelse på avtalet, också med information om ångerrätten. Bekräftelsen ska också ges i en handling, eller om konsumenten samtycker, i annan läsbar och varaktig form.

Telefonförsäljning

Om du kontaktar en konsument på telefon med syfte att ingå ett distansavtal måste konsumenten skriftligen acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Det är också viktigt att du tydligt och begripligt informerar konsumenten om vad erbjudandet innebär och vilka villkor som gäller. 

Läs mer om regler för telefonförsäljning

Konsumenten har rätt att undersöka varan

Konsumenten har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Du kan ha rätt till ersättning för värdeminskning om konsumenten använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den. För att ha rätt till ersättning måste du vid avtalet ha informerat konsumenten om förutsättningarna för värdeminskningsavdrag och om ångerrätten.

Konsumenten ska visa att varan är köpt av dig

Om konsumenten vill ångra sig, reklamera, använda öppet köp eller bytesrätt kan du kräva att konsumenten ska kunna bevisa att varan är köpt av ditt företag. Ett kvitto är det bästa sättet att bevisa detta. Om konsumenten kan bevisa köpet på något annat sätt ska det också accepteras, till exempel med ett kontoutdrag eller en kontokortsslip. 

Meddelande om att konsumenten ångrat sitt köp

Om konsumenten ångrar sitt köp ska du få information om det samt få tillbaka varan. Konsumenten måste ha skickat sitt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Ansvaret för varan

När konsumenten har ångrat köpet ska varan skickas tillbaka till dig inom 14 dagar från den dag konsumenten meddelat dig att hen ångrat sig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) menar att det är du som företag som ansvarar för varan vid returen från det att konsumenten lämnat den till transportören. Konsumenten kan alltså inte hållas ansvarig om varan skadas eller försvinner under transporten, såvida inte du kan bevisa att konsumenten varit vårdslös, exempelvis genom otillräcklig paketering eller felaktig adressering.

Om transportören inte anmärkt på vare sig paketering eller retursedel är det svårt att argumentera för att konsumenten varit vårdslös.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Du är skyldig att informera konsumenten om ångerrätten inte gäller innan hen ingår avtalet.

Exempel på varor och tjänster som ångerrätten inte gäller:

 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl till exempel underkläder, där förseglingen har brutits av konsumenten.
 • Resor och boenden till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent och fotbollsmatcher. Observera dock att biljetter till en fritidsaktivitet som du som företagare har köpt av en arrangör eller någon annan och som du sedan säljer till konsumenten i andra hand inte omfattas av undantaget från ångerrätten.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, till exempel familjefoton.
 • Digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till påbörjad leverans och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.
 • Avtal utanför affärslokal om det totala beloppet understiger 400 kronor.
 • Reparationstjänster som sker på konsumentens initiativ och då konsumenten uttryckligen har begärt att reparationstjänsten utförs under ångerfristen. Konsumenten behöver dock inte uttryckligen ha bekräftat att ångerrätt saknas.

Alla undantag kan du läsa i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på riksdagens webbplats

När du säljer till annat land

Föräljning till annat land inom EU

Om du säljer något på distans inom EU har konsumenten också ångerrätt i 14 dagar.

Ångerrätt inom EU på Hallå konsuments webbplats

Försäljning till land utanför EU

Om du säljer något på distans till ett land utanför EU behöver du som företagare kolla upp vad som gäller i de specifika länder där företaget verkar.

Senast granskad 23 maj 2024