Fått brev från Konsumentverket

Om du har fått ett brev från Konsumentverket kan det bland annat handla om att vi anser att ditt företag har brutit mot en av de lagar vi har tillsyn över.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

När du får ett brev från oss behöver du ta reda på följande frågor:

  • Vad är problemet?
  • När måste jag svara?
  • Håller jag med om synpunkterna?

Ta reda på vad brevet innebär

Om du har fått ett brev från Konsumentverket kan det handla om att

  1. det har kommit in en anmälan mot en vara eller tjänst som du tillhandahåller,
  2. vi anser att ditt företag har brutit mot en av de lagar vi har tillsynsansvar över
  3. vi har tagit initiativ till en kontroll för att se om du följer de lagar vi har tillsynsansvar över.

Det är viktigt att du förstår vad problemet är. Är du osäker på vad vi menar är du alltid välkommen att kontakta handläggaren som har skickat brevet och fråga. Förmodligen handlar det om att vi anser att du på något sätt har brutit mot marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen eller produktsäkerhetslagen. Var noga med att ta reda på vad du ska göra för att rätta till felet.

Var noga med att svara inom utsatt tid

Du har en skyldighet att svara så se till att du svarar inom den tid som anges. Du har oftast ungefär två veckor på dig. Svarar du inte kan du få betala vite, en viss summa pengar. Innan det går så långt brukar vi skicka en påminnelse med en kort svarstid.

Rätta till problemet eller meddela oss att du inte håller med

I svaret till oss ska du meddela om du rättar dig efter våra synpunkter eller om du inte håller med. Väljer du att rätta dig efter synpunkterna avslutas ärendet. Vill du inte rätta dig och förklarar varför, tar vi ställning till de nya uppgifterna. Bedömer vi då att ingen överträdelse har skett avslutas ärendet. Anser vi däremot att de nya uppgifterna inte påverkar vår tidigare bedömning kan vi under en tid ha en fortsatt skriftlig diskussion. Kommer vi ändå inte överens finns det olika sätt för oss att ta ärendet vidare.

När avtalsvillkoren bryter mot lagen

När marknadsföringen bryter mot lagen

När produkten inte uppfyller lagkraven

Senast granskad 23 maj 2024