God marknadsföringssed

De normer som beskriver vad som är acceptabelt inom marknadsföring kallas god marknadsföringssed. Normerna finns både i rättsliga och utomrättsliga regler, som till exempel lagar, praxis och branschkoder.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen ställer krav på att din marknadsföring ska stämma överens med det som kallas "god marknadsföringssed". Med god marknadsföringssed menas i huvudsak det utomrättsliga normsystem som har utvecklats inom näringslivet. Vad som anses vara god marknadsföringssed kan variera beroende på bransch, vara eller försäljningssätt. God marknadsföringssed har att göra med till exempel vad företagen säger i sin marknadsföring eller sättet som man kontaktar kunden vid försäljning.

Nedan hittar du länkar till olika dokument som kan ligga till grund vid en bedömning av vad som utgör god marknadsföringssed. Några är generella, andra berör till exempel en särskild bransch.

Lagstiftning

Marknadsföringslagen är den centrala lagen för marknadsföring. Mer preciserade regler om marknadsföring finns i andra lagar. Till exempel alkohollagen, tobakslagen, prisinformationslagen, konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och radio- och tv-lagen.

Internationella Handelskammarens (ICC) regler
Internationella regler för reklam och marknadskommunikation.

Om marknadsföring på ICCs webbplats

Konsumentverkets föreskrifter, allmänna råd och branschöverenskommelser
Vi tar fram vägledningar och träffar överenskommelser med branschorganisationer eller företagare om hur marknadsföring ska utformas.
Här kan du hitta våra regler och andra publikationer uppdelade efter bransch.
Alkohol och tobak
Boende och hantverkstjänster
Energi
Finansiella tjänster
Hemelektronik
Barnprodukter och leksaker
Motor - bil, båt och motorcykel
Möbler och inredning
Resor och turism
Sport, fritid och skyddsutrustning
Telekomtjänster
Textilier, kläder och skor
Övrigt/ej branschspecifik
Sammanställning Konsumentverkets författningssamling (KOVFS)

Patent- och marknadsdomstolens (fd Marknadsdomstolen) praxis
Genom Marknadsdomstolens domar har en rad viktiga principer för marknadsföring utvecklats.

Här kan du söka fram vägledande avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen på Sveriges domstolars webbplats

Uppförande- och branschkoder

I olika branscher finns det uppförandekoder som också kan ligga till grund för god marknadsföringssed. Ett exempel är branschorganisationen Kontaktas etiska regler om god sed vid telefonförsäljning.

Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument på Kontaktas webbplats

God marknadsföringssed nämns på sidan 69 i Regeringens förslag till ny marknadsföringslag, proposition 2007/08:115.

Förslag till ny marknadsföringslag på Sveriges riksdags webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 augusti 2023