Marknadsföring i sociala medier och bloggar

När du marknadsför en produkt eller tjänst i bloggar och andra sociala medier måste det tydligt framgå att det är reklam. Reglerna är samma oavsett om reklamen görs i sociala medier, tv eller tidningar.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Regler för reklam på hallakonsument.se

Marknadsföringslagen är sträng och förbjuder dold marknadsföring. Det är förbjudet att göra reklam i sociala medier utan att tydliggöra att det är reklam. När ett inlägg i till exempel en blogg, ett Youtube-klipp eller på Facebook är reklam ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Du kan visa det på olika sätt, till exempel genom att det står "reklam".

Oavsett vilket du väljer är kravet att märkningen ska vara tydlig. Det måste också framgå direkt att det är marknadsföring. Att lägga en märkning längst ner i inlägget räcker inte. Anledningen är att läsaren snabbt ska kunna förstå att det finns ett bakomliggande syfte att sälja en produkt.

Om reklamen förekommer utanför annonsutrymme på ett ställe som normalt inte är avsett för reklam är kravet på tydlighet ännu hårdare. Det vill säga överallt där en inte förväntar sig reklam, i en krönika, i en blogg eller i en film.

Det är också uttryckligen förbjudet att ge falska recensioner eller ge någon i uppdrag att skriva falska recensioner.

Vad är reklam?

Det är reklam när du får betalt för ditt inlägg eller om du har fått produkter och tjänster gratis i utbyte mot att du marknadsför dem. Finns det ett uppdrag från företaget är det marknadsföring.

Det är också reklam om du tjänar pengar på att lägga ut länkar till produktinformation eller till en webbshop. I alla dessa fall måste du informera läsaren om att det som skrivs är marknadsföring – annars räknas det som dold marknadsföring vilket inte är tillåtet.

Både företaget och bloggarens ansvar

Företag som köper plats i bloggar och andra sociala medier ska informera bloggaren om reglerna för reklammärkning. Men både företaget och bloggaren är ansvarig för reklamen. Om reglerna inte följs kan båda drabbas.

Vägledning vid marknadsföring i bloggar

Konsumentverket har tagit fram en vägledning för att hjälpa den som bloggar och skriver i andra sociala medier att göra rätt vad gäller reklammärkning. Vägledningen vänder sig till dig som marknadsför ett företags verksamhet eller produkter på din blogg eller i andra sociala medier. Vägledningen ger dig råd om vad du ska tänka på så att du följer lagen.

Vägledning om marknadsföring i sociala medier

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Att göra reklam för varor och tjänster mot ersättning räknas som marknadsföring och omfattas av marknadsföringslagen. I vägledningen får du råd om vad du ska tänka på för att följa lagen.

Reklamidentifiering i sociala medier

Konsumentverket har gjort en tematisk granskning av inlägg på sociala medier. Bristfälliga reklammarkeringar är det genomgående intrycket efter granskningen.

Det ställs höga krav på tydlighet vid reklamidentifiering i sociala medier där personliga åsikter blandas med kommersiella inslag. Det måste vara lätt för konsumenten att snabbt se skillnaden. Att en influencer vill skapa en förtrolig och nära relation med sina följare får inte innebära att man riskerar att bryta mot marknadsföringslagen genom att dölja sådant som är reklam.

Konsumentverkets granskning redovisas i ett pm: Tematisk granskning -  Reklamidentifiering i sociala medier.

Ladda ner Tematisk granskning - Reklamidentifiering i sociala medier

Guider inom marknadsföring

Som företagare kan du vända dig till branschorganisationen Sveriges Annonsörer för tips och råd om marknadsföring.

Guider om marknadsföring på Sveriges Annonsörers webbplats

Senast granskad 1 september 2022