Marknadsföring i sociala medier

När du marknadsför en produkt eller tjänst i sociala medier måste du följa de regler som gäller för marknadsföring. Sådana regler finns bland annat i marknadsföringslagen. Reklaminlägg måste exempelvis gå att identifiera som just reklam och får inte vara vilseledande.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Regler för reklam

Vad räknas som marknadsföring i sociala medier?

Företag som publicerar inslag om sina produkter och verksamhet i sociala medier är i regel marknadsföring som omfattas av marknadsföringslagens regler. Det är även marknadsföring om ett företag betalar någon annan, exempelvis en influencer, för att publicera inlägg eller sprida länkar om företagets produkter. Ersättningen kan bestå av pengar eller andra ekonomiska förmåner, såsom varor. Om en influencer äger ett eget varumärke är influencerns inlägg om varumärkets produkter också marknadsföring. 

Förbud mot dold marknadsföring

När du marknadsför en vara eller tjänst måste det tydligt framgå att det rör sig om reklam. Det är förbjudet med dold marknadsföring. Om marknadsföring blandas med andra uppgifter är kravet på tydlighet särskilt högt eftersom det då kan vara svårt att urskilja vad som är marknadsföring. Det höga kravet gäller bland annat i sociala medier där reklam ofta blandas med personliga åsikter.

När ett inlägg på exempelvis Instagram är marknadsföring ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Du kan visa det på olika sätt, till exempel genom att märka inlägget med ordet ”reklam” på ett tydligt och iögonfallande sätt. Tänk på att det måste framgå direkt att inlägget är marknadsföring. Att lägga en märkning på en dold plats längst ner i inlägget räcker inte. Anledningen är att läsaren snabbt ska kunna förstå att det finns ett bakomliggande syfte att sälja en produkt.

Ansvar för dold marknadsföring i sociala medier

Företag som marknadsför produkter i sociala medier har ansvar för att marknadsföringen följer marknadsföringslagen. Det är därför viktigt att du som företagare säkerställer att din marknadsföring är korrekt utformad. Det gäller även en influencers marknadsföringsinlägg om ditt företags produkter. Företag har huvudansvar för sin marknadsföring, men även andra som medverkat till marknadsföringen kan ha ett ansvar, såsom influencers.

Vägledning vid marknadsföring i sociala medier

Konsumentverket har tagit fram en vägledning för att hjälpa den som bloggar och skriver i andra sociala medier att göra rätt, framför allt vad gäller reklammärkning. Vägledningen vänder sig till dig som marknadsför ett företags verksamhet eller produkter på din blogg eller i andra sociala medier. Vägledningen ger dig råd om vad du ska tänka på så att du följer lagen.

Vägledning om marknadsföring i sociala medier

PDF. Öppnas i nytt fönster.

Att göra reklam för varor och tjänster mot ersättning räknas som marknadsföring och omfattas av marknadsföringslagen. I vägledningen får du råd om vad du ska tänka på för att följa lagen.

Konsumentverkets granskning av dold reklam

Konsumentverket har gjort en tematisk granskning av inlägg på sociala medier. Bristfälliga reklammarkeringar är det genomgående intrycket efter granskningen. Granskningen redovisas i en promemoria där det går att läsa mer om gällande regler samt om resultatet av granskningen: Tematisk granskning - Reklamidentifiering i sociala medier.

Ladda ner Tematisk granskning - Reklamidentifiering i sociala medier

Andra regler om marknadsföring

Tänk på att det inte bara är regler om reklamidentifiering som måste följas vid marknadsföring i sociala medier. Läs om fler regler som gäller i artiklarna här på vår webbplats:

Guider inom marknadsföring

Som företagare kan du vända dig till branschorganisationen Sveriges Annonsörer för tips och råd om marknadsföring.

Guider om marknadsföring på Sveriges Annonsörers webbplats

Senast granskad 23 maj 2024