Marknadsföringslagen

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur du får marknadsföra dig. Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Marknadsföringslagen på hallakonsument.se

Marknadsföringslagen gäller

 • Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Till exempel varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter.
 • Reklam och försäljning, samt alla slags kontakter mellan företag och konsument som har som syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt.
 • Företagarens handlande före, under och efter försäljning av produkten. Till exempel information om reklamationsrätten.

Marknadsföringslagen gäller inte

 • Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar. Till exempel reklam som är diskriminerande och nedvärderande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Det är Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) som reglerar den här typen av reklam och det är Reklamombudsmannen som tar emot anmälningar.
 • Lagen gäller inte texter och bilder som saknar kommersiellt intresse, till exempel redaktionella texter. Den gäller inte heller politiskt material eller konst

Reklamombudsmannens webbplats

Marknadsföringslagen på riksdagens webbplats

Marknadsföring ska vara tydlig

Marknadsföringslagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen. 

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Marknadsföring är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer varan på ett vilseledande sätt. Du får inte använda påståenden som är vilseledande i reklamen, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Du får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats. Marknadsföring anses aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

Vilseledande eller aggressiv marknadsföring som påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är förbjuden.

Som tillägg i marknadsföringslagen finns en lista med marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Svarta listan med förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Läs mer om hur marknadsföringen får se ut och vilken information den måste innehålla

Frågor och svar om marknadsföringslagen

 • Vilseledande förpackningsstorlek

  Fråga: Vad är vilseledande förpackningsstorlek?
  Svar:

  Du får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Det skulle kunna vara nödvändigt med extra plats för vissa varor för att de inte ska bli till smulor under transporten.

  Senast granskad 10 augusti 2022
 • Vilseledande efterbildningar

  Fråga: Vad innebär vilseledande efterbildningar?
  Svar:

  Du får inte efterbilda ett annat företags kända och särpräglade produkter så att de kan förväxlas med varandra. Det gäller dock inte efterbildningar där utformningen huvudsakligen syftar till att göra produkten funktionell.

  Det är alltid förbjudet att avsiktligen plagiera ett annat företags produkter på ett sätt som gör att konsumenten tror att de är gjorda av samma tillverkare när så inte är fallet.

  Senast granskad 10 augusti 2022
 • Hur får jag använda begreppen konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea?

  Fråga: Hur får jag använda begreppen konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea?
  Svar:

  Du får bara använda begreppet "konkurs" om produkter säljs av ett konkursbo eller för dess räkning.

  Du får bara använda begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd om det handlar om en slutförsäljning av hela ditt lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än normalt.

  Du får använda begreppet "realisationer", "rea" eller uttryck med motsvarande innebörd om varorna ingår i ditt ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än normalt.

  Senast granskad 21 april 2022
Senast granskad 21 april 2022