Marknadsföringslagen

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur, var och till vem du får marknadsföra dig. Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringslagen gäller

 • Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Till exempel varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter.
 • Reklam och försäljning, samt alla slags kontakter mellan företag och konsument som har som syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt.
 • Företagarens handlande före, under och efter försäljning av produkten. Till exempel information om reklamationsrätten.

Marknadsföringslagen gäller inte

 • Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar. Till exempel reklam som är diskriminerande och nedvärderande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Det är ICC som reglerar den här typen av reklam och det är Reklamombudsmannen som tar emot anmälningar.
 • Lagen gäller inte heller texter och bilder som inte har ett kommersiellt eller politiskt intresse, till exempel redaktionell text och konst.

Reklamombudsmannens webbplats

Marknadsföringslagen på riksdagens webbplats

Marknadsföring ska vara tydlig

Marknadsföringslagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen. Du får inte använda påståenden som är vilseledande i reklamen, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Du får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats. 

Läs mer om vilken information du är skyldig att lämna i din marknadsföring

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Marknadsföringslagen innehåller ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Marknadsföring är vilseledande om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. En metod anses aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

I marknadsföringslagen finns en svart lista med förbjudna marknadsföringsmetoder, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Svarta listan med förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Frågor och svar om marknadsföringslagen

 • Vilseledande förpackningsstorlek
  Fråga: Vad är vilseledande förpackningsstorlek?
  Svar:

  Du får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Det finns undantag, för till exempel frukostflingor, chips och liknande varor, som behöver extra plats för att inte bli till smulor under transporten.

  Senast granskad 7 november 2016
 • Vilseledande efterbildningar
  Fråga: Vad innebär vilseledande efterbildningar?
  Svar:

  Du får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter. När ett varumärke har en inarbetad och känd förpackning som konsumenterna förknippar med just den produkten, får inte andra tillverkare härma den förpackningen och på så sätt åka snålskjuts på produktens goda rykte.

  Senast granskad 7 november 2016
 • Jämförande reklam
  Fråga: Vad gäller för jämförande reklam?
  Svar:

  I din reklam får du peka ut en annan säljares produkter och jämföra era produkter. Men jämförelsen får inte vara vilseledande eller medföra risk för förväxling mellan produkterna.

  Senast granskad 7 november 2016
 • Köperbjudanden och obeställda produkter
  Fråga: Vad gäller när jag vill marknadsföra köperbjudanden? Vad gäller obeställda produkter?
  Svar:

  Om du marknadsför en produkt med ett pris måste du också ha med ytterligare information, bland annat produktens utmärkande egenskaper och betalningsvillkor.

  Du får inte marknadsföra dina produkter genom att leverera produkter, som konsumenten inte beställt, och försöka ta betalt.

  Senast granskad 7 november 2016
 • Konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea
  Fråga: Hur får jag använda begreppen konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea?
  Svar:

  Du får bara använda begreppet "konkurs" om produkter säljs av ett konkursbo eller för dess räkning.

  Du får bara använda begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd om det handlar om en slutförsäljning av hela ditt lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

  Du får använda begreppet "realisationer", "rea" eller uttryck med motsvarande innebörd om varorna ingår i ditt ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

  Senast granskad 7 november 2016
Senast granskad 7 november 2016