Miljöpåståenden i reklam

När du ska använda miljöpåståenden i reklam, behöver du vara försiktig. Miljöpåståenden har ofta en komplicerad innebörd där många olika faktorer spelar in och det är svårt att säga vad som är rätt eller fel att marknadsföra.

Ett miljöpåstående beskriver en produkts miljöegenskaper och består i huvudsak av påståenden, symboler, grafiska bilder och presentationer. Till exempel miljövänlig, grönare, skonsam mot miljön.

Det är Internationella Handelskammaren, ICC, som arbetar fram regler om miljöpåståenden. Till exempel så får ordet "miljövänlig" bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls. Bilar kan till exempel inte kallas miljövänliga.

Om marknadsföring på ICCs webbplats

Regler för miljöpåståenden i reklam

  • Marknadsföringen ska vara vederhäftig
  • Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas ha djupare tekniska och miljömässiga kunskaper.
  • Du måste kunna styrka riktigheten det du påstår, särskilt för produkter som är miljöskadliga. Läs mer i domarna 2004:4, 2004:12 och 2010:9 på marknadsdomstolen.se.
  • Du får endast använda miljöargument som kan styrkas med aktuell, faktabaserad dokumentation.
  • Generella påståenden ska vara giltiga vid en helhetsbedömning av miljöeffekterna.
  • Använd inte vaga och oprecisa påstående. Till exempel ordet "miljövänlig".
  • Det ska vara tydligt om miljöargumentet avser själva produkten eller om det avser förpackningen.
  • Du får inte uppge att produkten saknar ämnen som över huvud taget inte har med produktområdet att göra.
  • Om du uppger att en vara är till exempel "klorfri" ska inte kloret i varan ha ersatts av ett annat, lika problematiskt, ämne.
  • Miljömärken och miljösymboler får bara användas i reklamen om märkenas och symbolernas ursprung framgår tydligt och att det inte är risk för missförstånd om vad märkena och symbolerna står för.

För att leva upp till de grundläggande kraven bör du ha koll på:

Senast granskad 7 november 2016