Marknadsföring till barn

Det ställs särskilt höga krav på marknadsföring som riktar sig till eller berör barn, eftersom barn kan vara mindre kritiska och mer mottagliga för till exempel överdrivna produktlöften. Barn kan också ha svårt att skilja på reklaminslag och annan information. De förstår inte heller alltid att syftet med reklam är att locka till köp.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Regler för reklam

Ett barn ska förstå vad som är reklam och vad som inte är det. Därför får inte reklam utformas som spel, lekar eller liknande. Reklam får inte heller bakas in i spel på internet så att barn inte förstår vad som är reklam i spelet.

Mer om regler för marknadsföring

Förbjudet med direkta köpuppmaningar

Du får inte rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år. Det gäller i alla typer av medier. Du får inte heller uppmana ett barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa något åt barnet.

Förbjudet med direktreklam

Det är förbjudet att skicka direktreklam till barn under 16 år. Förbudet gäller all form av direktreklam, till exempel brev, telefoni och sms. Det vill säga all reklam där du vänder dig direkt till en specifik person.

Särskilda regler för tv-reklam

  • Reklam i tv får inte riktas till barn under 12 år. 
  • Det får inte förekomma någon reklam över huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram som riktar sig till barn under 12 år.
  • Barnprogram får inte brytas av reklam.
  • Alla former av produktplacering är förbjuden i program som riktar sig till barn under 12 år.
  • Tv-reklam får aldrig ha som syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år.
  • Personer eller figurer från till exempel barnprogram får därför inte vara med i tv-reklam.
  • Reglerna för tv-reklam till barn gäller även för webb-tv. Till exempel för TV4 Play.
  • När det gäller reklam på videodelningsplattformar på internet som till exempel Youtube, behöver du som näringsidkare känna till vad som står i ett direktiv från EU som heter AV-direktivet.

Om AV-direktivet i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/ 1808

Trots de här reglerna finns det tv-kanaler som riktar reklam till barn och det beror på att de inte sänder från Sverige. Det är sändarlandets regler som gäller och i vissa länder är det tillåtet att visa barnreklam i tv. Det finns dock regler för hur sådan reklam ska utformas.

Olämpliga produkter för barn och unga

ICC tar bland annat fram uppförandekoder inom affärsetik och marknadsföring. Reglerna utgör ett viktigt underlag vid en bedömning av vad som utgör god marknadsföringssed.

Enligt artikel 18 i ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation ställs det särskilda krav på marknadsföring som riktas till barn och unga. Den får inte motverka positiva sociala beteenden, livsstilar och attityder. Produkter som är olämpliga för barn eller unga får inte marknadsföras i media som riktar sig till dessa och sådant material ska dessutom klart markeras som olämpligt för barn.

Här kan du läsa mer om ICC:s regler

Vägledning

Förutom marknadsföringslagen finns en vägledning framtagen av Konsumentverket som kan ge stöd till dig som företagare. Vägledningen innehåller de regler och den praxis som gäller för marknadsföring riktad till barn och unga.

Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

PDF 218 KB. Öppnas i nytt fönster.

Här finns en sammanställning av regler och praxis som gäller för marknadsföring riktad till barn och unga samt minderårigas möjligheter att ingå avtal. Vägledningen riktar sig främst till företagare som planerar marknadsföringskampanjer riktade till barn och unga.

Senast granskad 23 maj 2024