Regler när du säljer på internet

När du säljer varor och tjänster via internet är det framför allt e-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som det är viktigt att du har koll på.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till E-handelslagen på hallakonsument.se

Innan konsumenten ingår ett avtal med dig, det vill säga genomför ett köp, är det krav på att du måste lämna viss information på din webbplats. Bland annat måste du informera konsumenten om:

  • dina kontaktuppgifter,
  • vad varan eller tjänsten kostar och
  • den lagstadgade ångerrätten.

Läs mer om ångerrätten

För att avtalet ska vara giltigt måste konsumenten som handlar av dig vara myndig. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att konsumenten du ingår avtal med är myndig eller har förmyndarens samtycke.

Information om alternativ tvistlösning genom Allmänna reklamationsnämnden eller annan godkänd branschnämnd måste finnas på din webbplats. Du ska också ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.

Läs mer om din skyldighet att informera om alternativ tvistlösning och onlineplattformen.

Lagar du bör ha koll på

E-handelslagen
Ställer krav på vad du behöver informera om på din webbplats när du säljer varor och tjänster.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Ger konsumenten ångerrätt och innehåller krav på att du måste lämna viss information till konsumenten innan ni ingår ett avtal.

Konsumentköplagen
Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på varan du har sålt.

Konsumenttjänstlagen
Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på tjänsten du har sålt.

Avtalsvillkorslagen
Ställer krav på hur du utformar dina avtal.

Marknadsföringslagen
Ställer krav på hur du marknadsför ditt företag och dina produkter.

Prisinformationslagen
Ställer krav på hur du anger pris.

Produktsäkerhetslagen
Ställer krav på att varor och tjänster till konsument är säkra.

Senast granskad 21 april 2022