Regler när du säljer på internet

När du säljer varor och tjänster på internet är det framför allt e-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som det är viktigt att du har koll på.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: E-handelslagen

Innan konsumenten ingår ett avtal med dig, det vill säga genomför ett köp, är det krav på att du måste lämna viss information på din webbplats. Bland annat måste du informera konsumenten om:

  • dina kontaktuppgifter,
  • priset på varan eller tjänsten
  • kostnaden för leverans och
  • den lagstadgade ångerrätten.

Läs mer om ångerrätten

Alla företag som har åtagit sig att använda tvistlösning ska informera på sin webbplats och i avtalsvillkor om postadress och webbadress till den nämnd för tvistlösning som är aktuell. Du ska också ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.

Läs mer om din skyldighet att informera om alternativ tvistlösning och onlineplattformen.

Lagar du bör ha koll på

E-handelslagen
Ställer krav på vad du behöver informera om på din webbplats när du säljer varor och tjänster.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Ger konsumenten ångerrätt och innehåller krav på att du måste lämna viss information till konsumenten innan ni ingår ett avtal.

Konsumentköplagen
Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på varan du har sålt.

Konsumenttjänstlagen
Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på tjänsten du har sålt.

Avtalsvillkorslagen
Ställer krav på hur du utformar dina avtal.

Marknadsföringslagen
Ställer krav på hur du marknadsför ditt företag och dina produkter.

Prisinformationslagen
Ställer krav på hur du anger pris.

Produktsäkerhetslagen
Ställer krav på att varor och tjänster till konsument är säkra.

Att tänka på om du använder dropshipping

Affärsmodellen dropshipping innebär att du som företag inte har något eget lager. Istället finns lagret hos en tredje part som är den som levererar varan till konsumenten. Om du erbjuder varor till konsumenter på internet måste du på ett tydligt sätt informera om varorna säljs direkt av dig som företag eller för någon annans räkning. Det måste vara tydligt vem konsumenten ingår avtal med och vem som ansvarar för varan vid en reklamation eller om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt. Det behöver också finnas tydlig information till konsumenten om att det kan tillkomma kostnader för importmoms och tullavgifter när så är fallet.

Konsumentverket har gjort en granskning av företag som använder dropshipping och funnit en mängd överträdelser. Du kan ta del av granskningen här:

PM- Granskning av bolag som använder dropshipping

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024