E-handelslagen

För företag

E-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) är viktiga lagar som du bör känna till när du säljer varor och tjänster via internet.

E-handelslagen gäller

Lagen gäller när företag säljer varor och tjänster på internet.

Hela e-handelslagen finns att läsa på riksdagens webbplats

E-handelslagen gäller inte

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter på internet eller spel och lotterier där pengar satsas.

Kontaktuppgifter och pris på din webbplats

Lagen ställer krav på att information om dina kontaktuppgifter och pris finns på din webbplats.

  • Ange ditt namn, organisationsnummer, adress och e-postadress.
  • Informera klart och tydligt om pris på varor och tjänster. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav vid beställning

Lagen ställer följande krav på dig i samband med att konsumenten gör en beställning:

  • Det ska finnas tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen skickas in. Du ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg konsumenten måste gå igenom för att göra en beställning.
  • Det ska tydligt framgå vilka språk konsumenten kan göra en beställning på.
  • Konsumenten ska utan dröjsmål få en bekräftelse på beställningen via e-post.
  • Avtalsvillkoren som rör beställningen ska finnas tillgängliga på ett sätt som gör att konsumenten kan spara dem.
Senast granskad 25 maj 2020
Skriv ut