Prisinformationslagen

Prisinformationslagen ställer krav att företag ska lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag som fylls ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Prisinformationslagen på hallakonsument.se

Prisinformationslagen gäller

Lagen gäller produkter som företag tillhandahåller till konsumenter.

Prisinformation - en vägledning

PDF 380 KB. Öppnas i nytt fönster

En vägledning med information om när och hur prisinformation ska ges och vilka specialregler som finns.

Prisinformationslagen gäller inte

Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om det i någon annan lag finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter gäller dessa istället för prisinformationslagen. Till exempel regler för krediter och försäkringar.

Läs hela prisinformationslagen på riksdagens webbplats

Pris ska anges skriftligt

  • Huvudregeln är att priset ska anges skriftligt och att moms (mervärdesskatt) och andra skatter ska vara inräknade. Det ska vara tydligt vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt.
  • Priset får anges muntligt om det är likvärdigt med skriftlig information, till exempel i mindre butiker med manuell betjäning eller om varan köps över disk.
  • Priset på en vara i en butik eller i ett skyltfönster ska anges på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. Om priset inte finns på varan ska det finnas en prisfrågeterminal som gör det möjligt för konsumenten att på ett enkelt sätt kontrollera varans pris.

Ange försäljningspris och jämförpris

Priset för en vara ska anges dels per förpackning, dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris, men det ska finnas möjlighet att ta reda på kostnaden innan betalningen sker. Jämförpriset är till för att enkelt kunna jämföra olika varor och se vilken som är billigast oavsett förpackningsstorlek. På hyllkantsetiketter ska du ange jämförpris mot gul bakgrund.

Läs mer om jämförpris

Sänkta priser

Om du anger att priset på en produkt är sänkt ska även det tidigare priset tas med. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som du har använt för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Prissättning för tjänster ska förklaras

Om du inte kan ge ett pris för en tjänst ska du kunna förklara för konsumenten hur prissättningen går till. Till exempel om du är hantverkare. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där du bedriver din rörelse, där du marknadsför dina tjänster eller i ett kontrakt.

Senast granskad 12 september 2022