Prisinformation

Prisinformationslagen ställer krav att företag ska lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen gäller produkter som företag tillhandahåller till konsumenter.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Prisinformationslagen

Prisinformationslagen gäller

Lagen gäller produkter som företag tillhandahåller till konsumenter.

Prisinformationslagen gäller inte

Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om det i någon annan lag finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter gäller dessa istället för prisinformationslagen. Till exempel regler för krediter.

Läs hela prisinformationslagen på riksdagens webbplats

Pris ska anges skriftligt

  • Huvudregeln är att priset ska anges skriftligt och att moms och andra skatter ska vara inräknade. Det ska vara tydligt vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer, och dessa inte går att beräkna i förväg, ska detta anges särskilt.
  • Priset på en vara i en butik eller i ett skyltfönster ska anges på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. 
  • Om du inte kan ge ett pris för en tjänst ska du kunna förklara för konsumenten hur prissättningen går till. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där du bedriver din rörelse, där du marknadsför dina tjänster eller i ett kontrakt.

Ange försäljningspris och jämförpris

Priset för en vara ska anges dels per förpackning, dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris, men det ska finnas möjlighet att ta reda på kostnaden innan betalningen sker. Jämförpriset är till för att enkelt kunna jämföra olika varor och se vilken som är billigast oavsett förpackningsstorlek. 

Läs mer om jämförpris

Vilket pris gäller?

Självklart ska produkter följa prisinformationslagen och vara uppmärkta med korrekt pris från början. Men misstag kan alltid ske. Så om det av misstag visar sig att det uppmärkta priset på produkten inte stämmer med priset som är angett i kassan, är det priset i kassan som gäller. Kunden vid kassan har då rätt att välja om hen vill köpa varan för det priset eller inte.

Det är inte marknadsrättsligt OK för en butik att ange fel pris på produkten eller hyllkanten. Den typen av överträdelser kan anmälas till Konsumentverket som då har möjlighet att agera utifrån prisinformationslagen.

Vad gäller självscanning så får samma princip anses gälla även där.

Sänkta priser

Om du anger att priset på en produkt är sänkt ska även det tidigare priset tas med. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som du har använt för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Konsumentverkets ställningstagande

30-dagarspriset ska anges när företaget använder ett marknadsföringspåstående om ”slutförsäljning”, ”utförsäljning”, ”realisation”, ”kampanj”, ”erbjudande” eller andra uttryck som ger intryck av att priset har sänkts.

En prissänkning som anges med en procentsats eller ett belopp ska beräknas med utgångspunkt i det tidigare lägsta priset som tillämpats under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Det tidigare lägsta priset som tillämpats under de senaste 30 dagarna ska anges i omedelbar närhet till det nedsatta priset med en stil och storlek som är lätt att läsa. Detta gäller varje gång prisinformationen visas.

Ytterligare referenspriser än det tidigare lägsta pris som tillämpats under de senaste 30 dagarna är typiskt sett inte tillåtna.

Ställningstagande angående information om prissänkningar (KOVRS 2023:1)

Vägledning om prisinformation 2023

Granskning av prisinformation

Den 1 september 2022 infördes en bestämmelse om prisändringar i prisinformationslagen (2004:347). Bestämmelsen innebär nya regler för hur företag ska marknadsföra prissänkningar mot konsumenter.
Under 2023 har Konsumentverket granskat regelefterlevnaden. Resultaten publiceras i en PM, se länken. Det primära syftet med granskningen var att undersöka regelefterlevnaden av 7 a § prisinformationslagen. Dessutom har även överträdelser av marknadsföringslagens bestämmelser kommit att inkluderas, med anledning av de stora brister som framkommit.

Konsumentverkets granskning av prisinformationslagen

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 december 2023