Fjäll- och vinterturism

Det ställs höga krav på arrangörens och guidens kompetens vid aktiviteter inom fjäll- och vinterturism.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Konsumentverket har tagit fram vägledningar och allmänna råd för fjäll- och vinterturism.

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet

Vi anser att guidade grupper i högfjällsterräng med särskild fallrisk och på glaciärer ska ha samma höga säkerhet som gäller i Alperna. För att erbjuda en säker aktivitet i glacial miljö bedömer vi att guiden bör ha en kompetens som lägst motsvarar UIAGM bergsguide.

Allmänna råd om glaciärsäkerhet (KOVFS 2008:5)

Vägledning till säkra guidade turer på fjället

För att erbjuda säkra guidade turer på fjället bedömer vi att guidens kompetens lägst bör motsvara kraven i Fjällsäkerhetsrådets utbildningsnorm för fjälledare. För att erbjuda en säker fjälltur bör till exempel följande faktorer beaktas när aktiviteten planeras:

  • att det genomförs ett förebyggande säkerhetsarbete
  • att information om säkerhet och risker ges till deltagaren
  • att tjänsten anpassas och genomförs på ett sätt som motsvarar deltagarens kunskaper och erfarenheter
  • att det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser.

Vinterledare måste också ha lavinkunskap och kunna bygga bivack i snö.

Vägledning till guidade turer i fjällen

Mer om förebyggande säkerhetsarbete

Fjällsäkerhetsrådets utbildningsnorm för fjälledare

Mer om fjällsäkerhet på Fjällsäkerhetsrådets webbplats

Vägledning till säkra guidade turer med snöskoter

För att erbjuda säkra guidade turer med snöskoter bedömer Konsumentverket att guidens kompetens lägst bör innefatta kunskap inom

  • ledarskap,
  • första hjälpen,
  • iskunskap,
  • lavinkunskap och
  • kunna bygga bivack i snö.

Vägledning till guidade turer med snöskoter

Mer information på Nationella Snöskoterrådets webbplats

Se även Konsumentverkets "Allmänna råd om glaciärsäkerhet” och ”Vägledning till guidade turer i fjällen” ovan om verksamhet med snöskoter bedrivs i fjällmiljö.

Senast granskad 22 december 2023