Fjäll- och vinterturism

Det ställs höga krav på arrangörens och guidens kompetens vid aktiviteter inom fjäll- och vinterturism.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller resor, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Resor på hallakonsument.se

Konsumentverket har tagit fram vägledningar och allmänna råd för fjäll och vinterturism.

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet

Vi anser att guidade grupper i högfjällsterräng med särskild fallrisk och på glaciärer ska ha samma höga säkerhet som gäller i Alperna. För att erbjuda en säker aktivitet i glacial miljö bedömer vi att guiden bör ha en kompetens som lägst motsvarar UIAGM bergsguide.

Allmänna råd om glaciärsäkerhet (KOVFS 2008:5)

Vägledning till säkra guidade turer på fjället

För att erbjuda säkra guidade turer på fjället bedömer vi att guidens kompetens lägst bör motsvara kraven i Naturvårdsverkets utbildningsnorm för fjälledare. För att erbjuda en säker fjälltur bör till exempel följande faktorer beaktas när aktiviteten planeras:

  • att det finns ett förebyggande säkerhetsarbete
  • information ges till deltagaren om risker i aktiviteten
  • säkerhetsinformation ges till deltagaren
  • tjänsten anpassas och genomförs på ett sätt som motsvarar deltagarens kunskaper och erfarenheter
  • det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser.

Vinterledare måste också ha lavinkunskap och kunna bygga bivack i snö.

Vägledning till guidade turer i fjällen

Mer information finns på Fjällsäkerhetsrådets websida

Vägledning till säkrare guidade turer med snöskoter

För att erbjuda säkra guidade turer med snöskoter bedömer Konsumentverket att guidens kompetens lägst bör innefatta kunskap inom

  • ledarskap,
  • första hjälpen,
  • iskunskap,
  • lavinkunskap och
  • kunna bygga bivack i snö.

Vägledning med guidade turer med snöskoter

Mer information finns på Nationella Snöskoterrådets websida

Säkerhetsansvar för tjänster

Konsumentverket har sammanställt allmän information om arrangörers säkerhetsansvar för tjänster, som till exempel vid fjäll- och vinterturism.

Säkerhetsansvar för tjänster

Senast granskad 9 april 2018