Klättring, höghöjdsbanor, quickjumps och ziplines

Äventyrsaktiviteter innehåller en hel del spänning och innebär samtidigt ett risktagande. Det ställer höga krav på dig som arrangör.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

För arrangerade aktiviteter inom klättring, höghöjdsbanor, quickjumps och ziplines gäller produktsäkerhetslagens krav. För quickjumps och zip-lines gäller dessutom Polismyndighetens krav på besiktning. Tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för konsumentens hälsa och säkerhet. Det gäller oavsett om det är en ideell eller kommersiell verksamhet.

Du kan inte friskriva dig från ditt ansvar genom uttrycket "deltagande sker på egen risk". Men du ska lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma riskerna med tjänsten och skydda sig mot dessa risker. Konsumenten har ett ansvar att bedöma sin egen förmåga att delta och följa de säkerhetsrutiner som finns.

Klättring

För att erbjuda säker klättring bedömer Konsumentverket att instruktörernas kompetens lägst bör motsvara kraven som anges av Svenska Klätterförbundet.

Kompetenskrav på Svenska Klätterförbundets webbplats

För att erbjuda säker klättring bör till exempel följande faktorer beaktas när aktiviteten planeras:

  • att det finns ett förebyggande säkerhetsarbete
  • att information om risker och säkerhet ges till deltagaren
  • var, när och hur personlig skyddsutrustning ska användas
  • att det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser.

För klätterväggar finns säkerhetskrav angivna i standarderna SS-EN 12572-1:2007, SS-EN 12572-2:2008 och SS-EN 12572-3:2008. I dessa anges också vilka regler som gäller vid en inspektion.

Beställ SS-EN 12572-1:2007 på SIS webbplats

Beställ SS-EN 12572-2:2008 på SIS webbplats

Beställ SS-EN 12572-3:2008 på SIS webbplats

Om en arrangör anvisar lämpliga klätterleder utomhus bör arrangören också kunna ange svårighetsgrad. Om det finns svåra passager med hög risk ska arrangören informera om detta och vad klättraren ska tänka på för att minska riskerna.

Höghöjdsbanor, ziplines och quickjumps

För att erbjuda säkra aktiviteter i höghöjdsbanor och zip-lines finns säkerhetskrav angivna i standarden SS-EN 15567-1:2015 och SS-EN 15567-2:2015. Standarderna är också till viss del användbara för quickjumps. Det första dokumentet handlar om olika konstruktions- och säkerhets krav. Det andra dokumentet behandlar driftskrav för anläggningen. Dessa krav rör bland annat övervakning av konsument och inspektion av banans konstruktion och trädens fysik.

Beställ SS-EN 15567-1:2015 på SIS webbplats

Beställ SS-EN 15567-2:2015 på SIS webbplats

Förutom kraven i standarden bör följande faktorer beaktas:

  • att det finns ett förebyggande säkerhetsarbete
  • att säkerhetsinformation ges till deltagaren
  • vilka krav på personlig skyddsutrustning som gäller
  • att instruktioner för skyddsutrustningen ges till deltagaren
  • att det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser

vid höghöjdsbana, att konsumenten får öva att växla mellan de olika momenten

Zip-lines och quickjumps omfattas även av följande regelverk:

Ordningslagen (1993:1617)

Förordning om besiktning av tivolianordning, (1993:1634) och

Polismyndighetens (f.d. Rikspolisstyrelsens) författningssamling RPSFS 2012:15.

Säkerhetsansvar för tjänster

Konsumentverket har sammanställt allmän information om arrangörers säkerhetsansvar för tjänster, som till exempel klättring och äventyrsturism.

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Konsumentverket har under åren 2015-2016 genomfört en marknadskontroll av aktiviteter inom klättring, höghöjdsbanor, ziplines och personlig skyddsutrustning. Sammanställningarna från marknadskontrollerna finns i följande rapporter.

Rapport 2015:11 Förebyggande säkerhetsarbete inom klättring

PDF 242 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten belyser hur näringsidkare arbetar med det förebyggande säkerhetsarbetet inom aktiviteten klättring.

Rapport 2016:3 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - klättring

PDF 809 KB. Öppnas i nytt fönster

Denna rapport belyser personlig skyddsutrustning som används vid klättring. Marknaden visar fortfarande okunskap angående regler om personlig skyddsutrustning.

Rapport 2016:4 Marknadskontroll av äventyrsbanor

PDF 808 KB. Öppnas i nytt fönster

Syftet med marknadskontrollen är att verifiera aktörernas förebyggande säkerhetsarbete och att de vidtar åtgärder där brister har konstaterats.

Senast granskad 16 april 2018