Klättring, höghöjdsbanor, fritt fall och ziplines

Äventyrsaktiviteter innehåller en hel del spänning och innebär samtidigt ett risktagande. Det ställer höga krav på dig som arrangör.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

För arrangerade aktiviteter inom klättring, höghöjdsbanor, fritt fall och ziplines gäller produktsäkerhetslagens krav. För fritt fall-utrustning och ziplines gäller dessutom Polismyndighetens krav på besiktning. Tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för konsumentens hälsa och säkerhet. Det gäller oavsett om det är en ideell eller kommersiell verksamhet.

Du kan inte friskriva dig från ditt ansvar genom uttrycket "deltagande sker på egen risk". Men du ska lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma riskerna med tjänsten och skydda sig mot dessa risker. Konsumenten har ett ansvar att bedöma sin egen förmåga att delta och följa de säkerhetsrutiner som finns.

Klättring

För att erbjuda säker klättring bedömer Konsumentverket att instruktörernas kompetens lägst bör motsvara kraven som anges av Svenska Klätterförbundet.

Kompetenskrav på Svenska Klätterförbundets webbplats

För att erbjuda säker klättring bör till exempel följande faktorer beaktas när aktiviteten planeras:

 • att det genomförs ett förebyggande säkerhetsarbete
 • att information om risker och säkerhet ges till deltagaren
 • var, när och hur personlig skyddsutrustning ska användas
 • att det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser.

För klätterväggar finns säkerhetskrav angivna i standarderna SS-EN 12572-1, SS-EN 12572-2 och SS-EN 12572-3. I dessa anges också vilka regler som gäller vid en inspektion. Standarderna kan beställas hos Svenska Institutet för standarder (SIS).

Standarder på SIS webbplats

Om en arrangör anvisar lämpliga klätterleder utomhus bör arrangören också kunna ange svårighetsgrad. Om det finns svåra passager med hög risk ska arrangören informera om detta och vad klättraren ska tänka på för att minska riskerna.

Höghöjdsbanor, ziplines och fritt fall-utrustning

För att erbjuda säkra aktiviteter i höghöjdsbanor och ziplines finns säkerhetskrav angivna i standarden SS-EN 15567-1 och SS-EN 15567-2. Standarderna är också till viss del användbara för fritt fall-utrustning. Det första dokumentet handlar om olika konstruktions- och säkerhets krav. Det andra dokumentet behandlar driftskrav för anläggningen. Dessa krav rör bland annat övervakning av konsument och inspektion av banans konstruktion och trädens fysik. Standarderna kan beställas hos Svenska Institutet för standarder (SIS).

Standarder på SIS webbplats

Förutom kraven i standarderna bör följande faktorer beaktas:

 • att det genomförs ett förebyggande säkerhetsarbete
 • att information om risker och säkerhet ges till deltagaren
 • vilka krav på personlig skyddsutrustning som gäller
 • att instruktioner för skyddsutrustningen ges till deltagaren
 • att det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser
 • vid höghöjdsbana - att konsumenten får öva att växla mellan de olika momenten

Ziplines och fritt fall-utrustning omfattas även av följande regelverk:

Ordningslagen (1993:1617)

Förordning om besiktning av tivolianordning, (1993:1634) och

Polismyndighetens (f.d. Rikspolisstyrelsens) författningssamling RPSFS 2012:15.

Förebyggande säkerhetsarbete

Förebyggande säkerhetsarbete för dig som erbjuder tjänster

Marknadskontroller

Konsumentverket har under åren 2015-2016 genomfört en marknadskontroll av aktiviteter inom klättring, höghöjdsbanor, ziplines och personlig skyddsutrustning. Sammanställningarna från marknadskontrollerna finns i följande rapporter.

Rapport 2015:11 Förebyggande säkerhetsarbete inom klättring

PDF 242 KB. Öppnas i nytt fönster.

Rapporten belyser hur näringsidkare arbetar med det förebyggande säkerhetsarbetet inom aktiviteten klättring.

Rapport 2016:3 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - klättring

PDF 809 KB. Öppnas i nytt fönster.

Denna rapport belyser personlig skyddsutrustning som används vid klättring. Marknaden visar fortfarande okunskap angående regler om personlig skyddsutrustning.

Rapport 2016:4 Marknadskontroll av äventyrsbanor

PDF 808 KB. Öppnas i nytt fönster.

Syftet med marknadskontrollen är att verifiera aktörernas förebyggande säkerhetsarbete och att de vidtar åtgärder där brister har konstaterats.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 22 december 2023