Personlig tränare

Som personlig tränare och handledare vid träning är det din kompetens i kombination med ett förebyggande säkerhetsarbete som utgör grunden för hur tjänsten genomförs.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Konsumentverket har skrivit en vägledning till hur du, med din kompetens och ett genomtänkt förebyggande säkerhetsarbete, kan erbjuda säkra tjänster. Som personlig tränare är du ansvarig för att erbjuda en säker träning men kunden har också ett ansvar att uppge sin fysiska och medicinska status. Då kunden har beskrivit sina förutsättningar kan du som personlig tränare avgöra om din kompetens räcker till för att erbjuda tjänsten i fråga.

I vägledningen anges att kompetensnivån för en PT bör motsvara lägst nivå 4 i den europeiska kvalifikationsskalan samt att dina färdigheter bör motsvara 18 poäng i ECVET-skalan. Mer information finns i vägledningen samt i Riktlinjer för personlig tränare.

Utöver en grundläggande kunskap och förmåga enligt vägledningen och riktlinjerna ska du:

  • informera kunden om vad träningen innebär och vilka risker som kan förekomma
  • vara medveten om vilka risker som finns med olika typer av träning och hur du ska göra för att minska riskerna
  • kunna anpassa träningen efter konsumentens förutsättningar
  • förklara för kunden att denna måste meddela så fort något i träningen inte känns bra
  • vara säker på att redskap och maskiner uppfyller gällande säkerhetskrav och att de regelbundet kontrolleras
  • göra en okulär besiktning av redskap och maskiner innan kunden använder dem
  • ha kunskap i hjärt- och lungräddning
  • ha en plan för hur du ska agera om något går fel vid träningen.

Vägledning och standarder för personlig tränare

Här finns länkar till Konsumentverkets vägledning för personlig tränare och relaterad standard som ges ut av SIS.

Senast granskad 22 december 2023