Rid- och travsport

Arrangörer för aktiviteter inom rid-, trav- och galoppsport, till exempel utbildnings- och lägerverksamhet, är ansvariga för att verksamheten är säker och ska aktivt arbeta med att förebygga risk för skador.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Det är inte bara hur du hanterar hästen som har betydelse för säkerheten. Rutiner kring utbildning, vuxnas medverkan vid till exempel ridlektioner, storlek på grupper, utrustning, ålder på barnen, beteende i manegen, byggnaders utformning, miljö för turridning är minst lika viktiga ur risksynpunkt.

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till Konsumenter 

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Enkel introduktion till säkerhetstänkande

Med broschyren "Välkommen till stallet" vänder sig vi oss till både nybörjare och vuxna. Materialet innehåller en del goda råd, men mest handlar det om hur hästen fungerar och beter sig i olika situationer. Det är en enkel introduktion till säkerhetstänkande, både på rid-, trav- och galoppskolor och vid turridning.

Välkommen till stallet 

Minska riskerna och förbättra säkerheten

För dig som arbetar med turridning, ridläger, rid- och travutbildningar, galopputbildningar, hästturism eller annan verksamhet tillsammans med hästar finns en broschyr som hjälper dig att se över hur du kan minska riskerna i din verksamhet och förbättra säkerheten för dina kunder.

En vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet

Marknadskontroll av aktiviteter inom hästsport

Ange krav och råd om skyddsutrustning

Varje år sker omkring 13 000 personskador i samband med ridning och hantering av hästar. De flesta som skadar sig är tjejer i åldrarna 10-19 år. Därför är det viktigt med personlig skyddsutrustning, främst hjälm och väst, som tar upp och fördelar krafterna vid islag. Tänk på att din kunskap om personlig skyddsutrustning kan ge vägledning när barn och vuxna som väljer utrustning.

Om du köper in personlig skyddsutrustning till din verksamhet ska den vara CE-märkt.

Ändrade regler för ridhjälmar

EU-kommissionens beslut om att dra tillbaka referensen till ridhjälmsstandarden EN1384 trädde i kraft den 4 november 2014. Beroende på när hjälmen är tillverkad innebär det följande:

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014 måste antingen ha ett nytt typkontrollintyg eller ett annat intyg som visar att hjälmen fortfarande uppfyller lagstiftningens hälso- och säkerhetskrav, det vill säga förordning (EU) 2016/425, tidigare direktiv 89/686/EG. Typkontrollintygen för dessa hjälmar får alltså inte längre referera enbart till EN 1384.

Det är viktigt att tillverkare/importörer för en dialog i den här frågan med de anmälda organ (Notified Bodies) som är de som typkontrollerar/certifierar hjälmar.

Hjälmar som tillverkats före 4 november 2014

Det finns ingen allmän begränsning när det gäller att använda, eller eventuellt sälja, hjälmar som är tillverkade före den 4 november 2014 och som är CE märkta enligt EN1384

Vilka regler som gäller för tävlingsbruk bestämmer respektive tävlingsförbund.

Konsumentverkets information om tillbakadragande av referensen till EN 1384, 2015-03-09

Uppdaterad information om tillbakadragande av referensen till EN 138, 2015-04-29

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 3 mars 2022