Hoppborgar

Uppblåsbara hoppborgar kan medföra en allvarlig risk om barn som hoppar kan slungas ut eller falla ur borgen och landa på ett hårt underlag. Allvarliga skallskador har inträffat i Sverige och i andra länder även flera dödsfall.

I standarden SS-EN 14960-1:2019 finns säkerhetskraven för uppblåsbara hoppborgar. I standarden finns bland annat krav på att det ska finns personal vid borgen som håller uppsikt, både över antalet barn och hur de använder borgen och över omgivningen kring borgen. Om du lämnar borgen obevakad ska ansvariga utrymma den och tömma den på luft först.

Standarden EN14960-1:2019 på SIS webbplats

För dig som har eller hyr en hoppborg

Erbjuder du hoppborgen i din verksamhet så ansvarar du för säkerheten kring hoppborgen. Till exempel att det finns stötdämpande underlag, att den är förankrad och att den inte lämnas uppblåst utan att det finns personal som har uppsikt.

Mer information till dig som har eller hyr en hoppborg 

För dig som hyr ut hoppborgar till andra företag

Om ditt företag hyr ut hoppborgar till andra företag är det viktigt att du lämnar information om hur hoppborgen ska användas på ett säkert sätt.

Mer information till dig som hyr ut hoppborgar

Läs mer om förebyggande säkerhetsarbete

Senast granskad 29 februari 2024