Säkerhetskrav för hoppkuddar

Förutom hoppborgar finns det en mängd lekutrustning som är uppblåsbar. Det är utformningen och konstruktionen som avgör vilka säkerhetskrav som ställs på utrustningen. För permanent installerade hoppkuddar finns särskilda, kompletterande krav.

Standarden för hoppborgar kompletteras med en särskild del för hoppkuddar. En permanent installerad uppblåsbar hoppkudde känns oftast igen på dess välvda form och att den har tyget fastmonterat i marken. För den typen av permanenta hoppkuddar finns särskilda kompletterande säkerhetskrav. Säkerställ att din hoppkudde möter relevanta krav i EN 14960-1 och kraven i EN 14960-2.

Standarden SS-EN14960-2:2019 på SIS webbplats

Användare ska få säkerhetsinformation

Till skillnad från hoppborgar behöver hoppkuddar, enligt standarden, ingen konstant övervakning av personal. De som hoppar ska dock få relevant säkerhetsinformation. Målet är att begränsa risken för olyckor. Till exempel finns begränsningar för hur många användare som får hoppa samtidigt för att minimera risken för krockar.

Inspektion och underhåll ökar säkerheten

Rutinmässiga kontroller ska göras innan varje tillfälle som utrustningen ska användas. Det kan till exempel handla om att kontrollera sömmarna, islagsytan och eventuella avspärrningar. Utrustningen får inte användas om någonting är skadat. Underhåll ska utföras regelbundet. Exempel på åtgärder som kan vara nödvändiga för att upprätthålla säkerheten är att hoppkudden ska rengöras, skräp och föremål ska plockas bort samt att fläkten och det stötdämpande underlaget kontrolleras. Tänk även på att det inte ska finnas föremål permanent eller tillfälligt i närområdet som barn kan trilla på när de studsar av.

Relevant information på svenska

När du köper en hoppkudde ska du få nödvändig produktinformation på svenska från tillverkaren eller säljaren. Bland annat ska du få veta hur många personer som får hoppa samtidigt och vilka andra säkerhetsråd som gäller.

Faktablad om hoppkuddar och säkerhet

Senast granskad 11 mars 2022