Förebyggande säkerhetsarbete för dig som erbjuder tjänster

Förebyggande säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för ett företags organiserade arbete med säkerhet. Genom att jobba metodiskt med säkerhet kan du förbättra din verksamhet och minska risken för olyckor.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Produktsäkerhetslagen är tydlig med att ansvaret för säkerheten i en tjänst ligger hos dig som erbjuder tjänsten. En förutsättning för att tjänst ska vara säker är att du analyserar vilka risker som finns och att du arbetar för att förebygga dem.

Att arbeta förebyggande gör det enklare att:

 • upptäcka brister
 • föreslå, genomföra och följa upp säkerhetsåtgärder
 • skapa rutiner
 • upprätthålla personalens kompetens
 • upprätthålla säkerheten i anläggningen.

Säkerhetsarbetet ska vara en del i det dagliga arbetet och alla i verksamheten ska vara delaktiga.

Det här bör ingå i förebyggande säkerhetsarbete

 • riskanalys för de olika aktiviteterna genom att identifiera faror och vilka som riskerar att skadas
 • åtgärdsplan för att minska riskerna
 • lämpliga och anpassade rutiner och instruktioner för verksamheten som förankras hos personalen
 • rutin för att dokumentera och följa upp olyckor
 • dokumenterad kontroll och service av utrustning som används i tjänsten
 • utbildning av personal
 • tydlig ansvarsfördelning
 • säkerhetsinformation till deltagarna.

Kom igång med säkerhetsarbetet

Vi har gjort en vägledning till hur säkerhetsarbetet kan bedrivas förebyggande. Den riktar sig särskilt till dig som erbjuder upplevelser och aktiviteter. Till exempel lekland, teambuilding, fjällvandring, klättring, dykning, ridning, äventyrsbad och långfärdsskridskor.

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster.

Den här vägledningen vänder sig till dig som erbjuder tjänster där konsumenten själv är aktiv, ofta i verksamheter med anknytning till sport, fritid eller turism. Men det kan även gälla andra typer av tjänster, exempelvis hudvårdsbehandlingar.

Utbildningsmaterial för säkrare friluftsliv

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som är ett komplement till Vägledningen för att erbjuda säkra tjänster till konsumenter. Materialet vänder sig främst till dig som är företagare eller utbildar guider och företag med inriktning på tjänster inom äventyr, vildmark och friluftsliv.

Elevhandledning

Lärarhandledning

Mall för säkerhetsplan och riskanalys

Specifika regler för sport, fritid och skyddsutrustning

Konsumentverket har tagit fram vägledningar inom området sport och fritid. Läs mer om vad som gäller för lekplatser, hoppborgar, äventyrsbad och badanläggningar, rid- och travsport, personlig tränare, personlig skyddsutrustning, lekland, fritidsdykning samt fjäll- och vinterturism.

Läs mer om regler för sport, fritid och skyddsutrustning i våra publikationer

Regler för sport och fritid på sidan Säkra tjänster

Regler för leksaker och skyddsutrustning på sidan Speciallagstiftning inom EU

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 januari 2024