Om du sålt farlig vara eller tjänst

Om du får kännedom om att en vara eller tjänst som du tillhandahåller, eller har tillhandahållit, är farlig är du skyldig att omedelbart kontakta berörd tillsynsmyndighet och tala om vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga skadefall.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Varor och tjänster som erbjuds konsumenter ska ha en hög skyddsnivå. Om du tillhandahåller en vara eller tjänst som anses farlig ansvarar du för att vidta åtgärder för att skydda konsumenter från skada.

Säkerhetsansvar för vara

Vid bedömningen om en risk hos en vara är godtagbar ska hänsyn särskilt tas till:

 1. varans egenskaper, såsom dess sammansättning och förpackning samt anvisningar för montering, installation och underhåll,
 2. annan information som lämnas om varan genom märkning, varningar, bruksanvisningar,
 3. varans inverkan på andra varor, om det kan antas att den kommer att användas tillsammans med sådana,
 4. risker som varan kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och äldre.

Åtgärder som kan vara aktuella när en farlig vara sålts är till exempel varningar och säljstopp. I sista hand kan en återkallelse behöva göras om andra åtgärder inte räcker för att förebygga faran. Vid en återkallelse ska tillverkaren göra något av följande:

 • avhjälpa felet som skaderisken hänför sig till (rättelse),
 • ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av samma eller motsvarande slag (utbyte),
 • ta tillbaka varan och lämna ersättning för den (återgång).

Det är du som företagare som ansvarar för att återkallelsen blir så bra som möjligt och att de farliga varorna försvinner från marknaden. Du ska:

 • informera om felet och hur konsumenterna kan skadas,
 • utforma återkallelsen så att det är enkelt för konsumenten att förstå vad som behöver göras för att varan ska bli säker. Till exempel lämna in varan för reparation, eller lämna in varan och få tillbaka pengarna, 
 • se till att återkallelsen gäller under den tid som behövs för att undanröja faran och att återkallelsen sker utan väsentlig kostnad eller besvär för konsumenten, 
 • direktmeddelanden till konsumenter är mest effektivt. Om du inte når alla berörda, publicera återkallelsen i till exempel dags- eller fackpress, på företagets webbplats eller med anslag i butik och gärna på marknadskontrollmyndighetens webbplats.

Exempelmall för innehåll i en annons om återkallelse (powerpoint) 

Exempelmall för innehåll i en annons om återkallelse (word)

Mallen för återkallelser finns på olika språk på EU:s webbplats (du väljer språk överst på sidan). 

Mall för återkallelser på EU:s webbplats/Safety gate

Det finns också en förtydligande vägledning om hur företag ska göra en återkallelse. Vägledningen har utarbetats i samarbete med europeiska marknadskontrollmyndigheter och EU kommissionen.

EU-guide om återkallelseprocessen

Farlig vara som säljs i Sverige

Ladda ner och fyll i blankett för farlig vara (word)

Farlig vara som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

För att underlätta för dig som företag har EU-kommissionen ett system som heter Product Safety Business Alert Gateway. Där kan du göra en underrättelse om vilka åtgärder du som företagare vidtar med anledning av att du har sålt en farlig vara.

Product Safety Business Alert Gateway

Så här skapar du en underrättelse

När du skickar en underrättelse kommer de medlemsstater som du klickar i få informationen. Du behöver därför inte själv ta reda på vilken tillsynsmyndighet som ska ha informationen. För att kunna skapa en underrättelse måste du ha ett så kallat EU-login. Det skapar du enkelt när  genom klick på "Get started" i programmet. Vill du ha mer information om systemet finns en manual på engelska. Manualen hittar du via informationsikonen längst upp på första sidan.

Användarmanual för producenter och distributörer på ec.europa.eu:s webbplats

Observera att en underrättelse inte alltid behöver leda till en så kallad notifikation i Safety Gate RAPEX. Safety Gate RAPEX är EU:s varningssystem för farliga produkter. Det är tillsynsmyndigheten som gör bedömningen om en notifikation ska göras.

Här kan du läsa mer om Safety Gate RAPEX och säkra produkter

Prenumerera på veckorapporten

Vill du prenumerera på veckorapporten från RAPEX så kan du anmäla det via Safety Gates webbplats.

Den senaste veckorapporten på webbplatsen Safety Gate RAPEX

Säkerhetsansvar för tjänster

Säljer du tjänster? Ditt ansvar som tjänsteleverantör är att minimera risken för personskador och se till så att tjänsten har en hög skyddsnivå. Vid bedömningen om en risk hos en tjänst anses som godtagbar tas särskilt hänsyn till:

 1.  hur tjänsten utförs
 2. säkerhetsinformation som näringsidkaren lämnar
 3. tjänstens inverkan på varor, om det kan antas att säkerheten hos varor kommer att påverkas av hur tjänsten utförs
 4. risker som tjänsten kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och äldre.

Ladda ner och fyll i blankett för farlig tjänst (word)

Läs mer om ditt ansvar som tjänsteleverantör

Frågor och svar

 • Vad är Rapex?

  Fråga: Vad är Rapex?
  Svar:

  Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister. Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Rapex. Varje vecka sammanställer EU kommissionen informationen i en lista med bild och beskrivning och publicerar den på webbplatsen Safety Gate. 

  Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Om en produkt som finns på listan finns i Sverige, kommer företaget som tillhandhåller produkten bli kontaktad.

  Konsumentverket är kontaktpunkt för Rapex och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige.

  Senast granskad 22 februari 2019
Senast granskad 23 januari 2024