Sålt farlig vara eller tjänst

Om du har fått kännedom om att en produkt, som du säljer eller har sålt, är farlig för konsumenter är du skyldig att dra tillbaka den från marknaden. En så kallad återkallelse.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

En återkallelse ska göras med hänsyn till behovet av att förebygga skador. Ju större risk det finns med varan, desto mer omfattande ska återkallelsen vara. Vid en återkallelse ska tillverkaren göra något av följande:

 • Reparera varan, så kallad rättelse.
 • Ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av samma eller motsvarande slag, så kallat utbyte.
 • Om faran med den sålda varan bedöms vara allvarlig ska den dras tillbaka från konsumenterna, så kallad återgång. Vid en återgång ska du erbjuda en ersättning som motsvarar kostnaden för konsumenten att köpa en ny vara av samma eller motsvarande slag. Om det finns skäl kan du göra avdrag från ersättningen som motsvarar den nytta som konsumenten har haft av varan.

Informera konsumenterna

Informera konsumenterna genom att göra en återkallelse. Det är du som ansvarar för att återkallelsen blir så bra som möjligt och att de farliga varorna försvinner från marknaden.

 • Informera om att varan inte är säker och varför den inte är det. 
 • Utforma återkallelsen så att det är enkelt för konsumenten att förstå vad som behöver göras för att varan ska bli säker. Till exempel lämna in varan för reparation, hämta ut ett reparationskit eller lämna in varan och få tillbaka pengarna. 
 • Se till att återkallelsen gäller under rimlig tid och att återkallelsen sker utan väsentlig kostnad eller besvär för konsumenten. 
 • Publicera återkallelsen i till exempel dags- eller fackpress, på företagets webbplats eller på ett anslag i butiken och gärna på marknadskontrollmyndighetens webbplats.

Exempelmall för innehåll i en annons om återkallelse (powerpoint) 

Exempelmall för innehåll i en annons om återkallelse (word)

Det finns också en förtydligande vägledning om hur företag ska göra en återkallelse som tagits fram med stöd av EU-kommissionen. På sidan 44 i den finns en bra sammanfattning.

Vägledning om återkallelse

Mallen för återkallelser finns på olika språk på EU:s webbplats (du väljer språk överst på sidan). 

Mall för återkallelser på EU:s webbplats/Safety gate

Du måste informera marknadskontrollmyndigheten

Företag är skyldiga att samarbeta med varandra och med marknadskontrollmyndigheter gällande produkters säkerhet. En del av denna skyldighet är att informera relevant marknadskontrollmyndighet om farliga varor och tjänster på marknaden.

Farlig vara som säljs i Sverige

Ladda ner och fyll i blankett för farlig vara

Farlig vara som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

För att underlätta för dig som företag har EU-kommissionen ett system som heter Product Safety Business Alert Gateway, som ersätter det tidigare systemet GPSD Business Application System. Där kan du göra en underrättelse om vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av att man har sålt en farlig vara.

När du skickar underrättelsen kommer de medlemsstater som du har klickat i få informationen. Det betyder att du inte själv måste ta reda på vilken tillsynsmyndighet som ska ha informationen.

För att kunna skapa en underrättelse måste du ha ett så kallat EU-login. Det skapar du enkelt när du klickar på rutan GET STARTED i programmet. Vill du ha mer information om systemet finns en manual på engelska. Om du är inne i systemet hittar du manualen genom att klicka på den vita ringen med ett blått i (information) längst upp till höger i den blå listen på första sidan.

Användarmanual för producenter och distributörer på ec.europa.eu:s webbplats

Observera att en underrättelse inte alltid behöver leda till en så kallad Rapex notifikation. Rapex är EU:s varningsystem för farliga produkter. Det är tillsynsmyndigheten som gör bedömningen om en Rapex notifikation ska göras. För att prenumerera på Rapex veckorapport, kontakta rapex@konsumentverket.se

Här kan du läsa mer om Rapex och säkra produkter.

Säkerhetsansvar för tjänster

Säljer du tjänster? Ditt ansvar som tjänsteleverantör är att minimera risken för personskador och se till så att tjänsten har en hög skyddsnivå.

Läs mer om ditt ansvar som tjänsteleverantör

Frågor och svar

 • Vad är Rapex?

  Fråga: Vad är Rapex?
  Svar:

  Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister. Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Rapex. Varje vecka sammanställer EU kommissionen informationen i en lista med bild och beskrivning och publicerar den på webbplatsen Safety Gate. 

  Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Om en produkt som finns på listan finns i Sverige, kommer företaget som tillhandhåller produkten bli kontaktad.

  Konsumentverket är kontaktpunkt för Rapex och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige.

  Relaterade länkar Senast granskad 22 februari 2019
Senast granskad 11 oktober 2021