Regler för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

I Konsumentverkets broschyr "Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning" kan du läsa om vilka krav som finns på dig som vill tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

Broschyr - Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Broschyren är skriven utifrån reglerna i förordning (EU) nr 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som är företagare och som vill veta mer om regler och krav för personlig skyddsutrustning. I broschyren finns information om:

 • Lagstiftning
 • Kategorier av personlig skyddsutrustning
 • Roll och ansvar för personlig skyddsutrustning
 • CE-märkning
 • Teknisk dokumentation och EU-typkontroll
 • EU-försäkran om överensstämmelse, se nedan
 • Bruksanvisning
 • Anmälda organ och ackrediterade laboratorier
 • Harmoniserade standarder
 • Om kraven inte uppfylls
 • Hur du underrättar om en farlig produkt

EU-försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren har fått ett typkontrollintyg för skyddet, eller utfört självcertifiering för skyddet, ska tillverkaren upprätta en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse enligt en särskild modell. Du kan läsa mer i broschyren. 

Mall för EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning

Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Sedan 2018 gäller EU-förordning nr 2016/425 för personlig skyddsutrustning. 

Mer om de uppdaterade reglerna i EU-förordningen 2016/425

Senast granskad 23 januari 2024