Regler för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

I Konsumentverkets broschyr "Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning" kan du läsa om vilka krav som finns på dig som vill tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

Broschyr - Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Broschyren är skriven utifrån reglerna i förordning (EU) nr 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som är företagare och som vill veta mer om regler och krav för personlig skyddsutrustning. I broschyren finns information om:

 • Lagstiftning
 • Kategorier av personlig skyddsutrustning
 • Roll och ansvar för personlig skyddsutrustning
 • CE-märkning
 • Teknisk dokumentation och EU-typkontroll
 • EU-försäkran om överensstämmelse, se nedan
 • Bruksanvisning
 • Anmälda organ och ackrediterade laboratorier
 • Harmoniserade standarder
 • Om kraven inte uppfylls
 • Hur du underrättar om en farlig produkt

EU-försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren har fått ett typkontrollintyg för skyddet, eller utfört självcertifiering för skyddet, ska tillverkaren upprätta en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse enligt en särskild modell. Du kan läsa mer i broschyren. 

Mall för EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning

Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Sedan 2018 gäller EU-förordning nr 2016/425 för personlig skyddsutrustning. 

Mer om de uppdaterade reglerna i EU-förordningen 2016/425

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 januari 2024