Regler för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

I vår broschyr kan du läsa om vilka krav som finns på dig som vill tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

Broschyr om personlig skyddsutrustning

Broschyren är skriven utifrån reglerna i förordning (EU) nr 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som är företagare och som vill veta mer om regler och krav för personlig skyddsutrustning. I broschyren finns information om:

 • Lagstiftning
 • Kategorier av personlig skyddsutrustning
 • Roll och ansvar för personlig skyddsutrustning
 • CE-märkning
 • Teknisk dokumentation och EU-typkontroll
 • EU-försäkran om överensstämmelse, se nedan
 • Bruksanvisning
 • Anmälda organ och ackrediterade laboratorier
 • Harmoniserade standarder
 • Om kraven inte uppfylls
 • Hur du underrättar om en farlig produkt

EU-försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren har erhållit ett typkontrollintyg för skyddet (alternativt utfört självcertifiering för skydd i kategori I) ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Du kan läsa mer om detta i broschyren. 

I det här dokumentet ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla

Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Numera gäller EU-förordning nr 2016/425 för personlig skyddsutrustning. 

Läs mer om förändringarna här

Senast granskad 21 november 2019