Så jobbar vi med marknadskontroll

Marknadskontroller är ett arbetssätt för Konsumentverket och andra marknadskontrollmyndigheter att ta reda på om varor och tjänster följer lagstiftningen och är säkra, märkta och kontrollerade på rätt sätt.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadskontroller

Våra marknadskontroller görs genom riktade stickprovskontroller där varor och tjänster med misstänkt dålig säkerhet eller annan bristande överensstämmelse väljs ut för provning eller dokumentkontroll, eller genom att vi gör planerade besök hos utvalda företagare. Vi kan också göra marknadskontroll om det hänt en olycka eller om vi fått in en anmälan.

Syftet med marknadskontrollerna är att säkerställa konsumenternas säkerhet och hälsa, men också för att vi vill säkerställa att företag tar sitt ansvar och erbjuder enbart säkra varor och tjänster. Marknadskontrollerna bidrar till mer rättvis konkurrens mellan företag.

Läs mer om marknadskontroller på marknadskontroll.se

Samarbete mellan företag och myndighet

För att vi ska kunna bedöma om en produkt uppfyller säkerhetskraven behöver vi ta del av bland annat upplysningar, handlingar, varuprover och liknande.

För att marknadskontrollen ska flyta på smidigt är du som företagare skyldig att lämna ut den information som vi behöver.

Produkter som inte är säkra

Hittar vi en produkt som inte uppfyller säkerhetskraven försöker vi få till en frivillig överenskommelse där du genomför åtgärder för att undanröja risken för skador. Åtgärden bestäms i förhållande till vilken risk det finns med produkten. Till exempel:

  • Förbättrad säkerhetsinformation i samband med försäljning.
  • Säljstopp/säljförbud.
  • Publicera varningsinformation till dem som köpt produkten.
  • Återkallelse - felet rättas till, varan byts ut eller köpet går tillbaka.
  • Exportstopp/exportförbud.

Om du inte frivilligt går med på att genomföra någon av dessa åtgärder kan vi, med stöd av bland annat produktsäkerhetslagen, kräva att du vidtar vissa åtgärder.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 mars 2024