Tullkontroll vid import

Alla varor som säljs måste vara säkra. Det gäller även om de importeras från andra länder. Varor som inte uppfyller kraven kan nekas import. Tänk på att det kan bli dyrt att inte följa reglerna. Här får du lite tips om du vill importera varor.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Alla varor som säljs måste vara säkra och uppfylla övriga grundläggande krav. Kraven gäller oavsett om varorna säljs i butik, på nätet eller om de importeras från ett land utanför EU:s inre marknad. Varor som inte uppfyller kraven kan nekas import. Du som importerar måste därför i förväg se till att dina varor uppfyller alla krav innan de passerar gränsen. 

Tullverket samarbetar med flera myndigheter

Tullverket samarbetar med flera myndigheter i sitt arbete med gränskontroll. Om Tullverket vid en importkontroll misstänker att varor inte uppfyller de krav som gäller kontaktas relevant myndighet. Konsumentverket kontaktas när de stoppade varorna är leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk eller enklare konsumentvaror, till exempel möbler och barnvagnar. Syftet med gränskontrollen är, förutom säkerhet och regeluppfyllelse, att bidra till rättvis konkurrens. Gränskontrollen ger även ett bra underlag när Konsumentverket planerar kommande varukontroller och vilka företag som ska granskas. 

Det blir dyrt att inte följa reglerna 

När varor som inte uppfyller kraven upptäcks beslutar Konsumentverket att de inte får tas in i landet och säljas. Konsumentverket fattar då ett beslut med förbud mot att varorna inte får släppas ut på marknaden. Varorna kommer då aldrig in i landet utan måste förstöras eller skickas tillbaka. Som importör av varor får du stå för de merkostnader som kan uppkomma i samband med att varorna kvarhålls.

Tips till dig som vill importera varor

Om du ska importera produkter måste du lägga tid på ditt produktsäkerhetsarbete. Ett första steg är att ta del av informationen om produktregler här på Konsumentverkets företagssidor. Du behöver även förstå och följa de regelverk som gäller för importörer. Tullverket och Marknadskontrollrådet har informationsmaterial där du kan läsa mer om vad som gäller och vad du ska tänka på vid import.

 

Senast granskad 20 december 2021