Hantverkstjänster

För att undvika missförstånd och framtida tvister med kunder är det viktigt att ni i förväg pratar igenom vad som ingår och inte ingår i tjänsten.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Hantverkare och renovering

 

Innan ni påbörjar arbetet

 • Säkerställ att du och kunden förstår varandra och att ni är överens när det gäller pris och vad som ingår och inte i arbetet. Använd gärna skriftliga avtal. Då är det lättare att i efterhand kunna bevisa vad ni har bestämt. Konsumentverket har tillsammans med branschen tagit fram avtalsmallar ni kan använda er av:

  Hantverkarformuläret

  PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster.

  Hantverkarformuläret17 (tidigare Hantverkarformuläret14) är avsett att användas vid anbud och avtal avseende reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare.


  Entreprenadkontrakt (ABS 18)

  DOCX 60 KB. Öppnas i nytt fönster.

  Detta formulär är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument.

 • Se till att du har rätt behörighet. Ibland finns det krav från till exempel försäkringsbolag, att du måste ha viss behörighet för att få utföra ett visst arbete.

 • Kom överens med kunden om ROT-avdrag ska användas. Kunden ansvarar för att ta reda på om hen är berättigad till ROT och du ansvarar för att ansöka om detta till Skatteverket.

Om något går fel under arbetets gång

 • Försök att åtgärda felet genom att välja den för dig billigaste lösningen som gör att kunden får vad hen betalat för. Ibland är det att åtgärda eventuellt fel, ibland att ge kunden ett skäligt prisavdrag och ibland att häva hela eller delar av avtalet och låta kunden anlita en annan hantverkare.

 • Om du tycker att kunden kommer med ett oskäligt krav kan du med fördel hänvisa hen till den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumentverkets vägledning. Där får kunden svar på vad som gäller och inte.

 • Kommer ni ändå inte överens kan det vara klokt att i första hand kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då riskerar varken du eller konsumenten dyra rättegångskostnader.

Mer information hittar du i vår broschyr Tips till dig som är bygghantverkare 

Regler för småhusentreprenader

Senast granskad 23 maj 2024