Skönhetsingrepp

Reglerna i marknadsföringslagen gäller all marknadsföring, inklusive reklam för estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det ställs särskilt höga krav på marknadsföring av varor och tjänster som har inverkan på människors hälsa.

Mer om regler för marknadsföring här på webbplatsen

Genomsnittskonsumenten ska förstå

Genomsnittskonsumentens helhetsintryck av marknadsföringen är utgångspunkten för en bedömning enligt marknadsföringslagen.

Genomsnittskonsumenten behöver fastställas i varje enskilt fall och du som företagare behöver utgå från målgrupp, produkttyp och potentiellt utsatta konsumenter när du utformar din marknadsföring.

Marknadsför du hälsorelaterade produkter, som exempelvis skönhetsingrepp, behöver du vara särskilt tydlig så att genomsnittskonsumenten förstår din marknadsföring korrekt.

Riskinformation får inte utelämnas

Marknadsföring av skönhetsingrepp får inte utelämna viktig riskinformation eftersom det kan innebära att konsumenten blir vilseledd om tjänstens karaktär och resultat.

Det kan vara svårt för konsumenter att värdera skönhetsbehandlingars inverkan på hälsan och det ställs därför höga krav på tydlighet. Skönhetsingrepp är sällan helt riskfria. Det är därför viktigt att konsumenten får viktig riskinformation i marknadsföringen så att denne kan fatta ett välgrundat affärsbeslut om ingreppet och inte utsätter sig för omedvetna risker.

Före- och efterbilder i marknadsföring

Marknadsföring med framträdande före- och efterbilder som ger genomsnittskonsumenten ett helhetsintryck av enbart ett särskilt, lyckat och lättillgängligt resultat kan ge konsumenten en obalanserad och felaktig uppfattning om ingreppets fullständiga karaktär.

Vilseledande marknadsföring av skönhetsingrepp kan skapa orealistiska förhoppningar om ingreppets resultat. Orealistiska förhoppningar kan leda till att konsumenten utsätter sig för omedvetna och allvarliga hälsorisker som denne inte hade utsatt sig för vid närmare kännedom om riskerna.

Marknadsföring med före- och efterbilder måste utformas på ett sätt som inte förmedlar ett vilseledande helhetsintryck hos genomsnittskonsumenten.

Marknadsföring till barn

Enligt svarta listan, som är en del av marknadsföringslagen, är det förbjudet att i marknadsföring ge intryck av att det är tillåtet att sälja en tjänst när så inte är fallet. Det är inte tillåtet att utföra estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar på barn under 18 år. Det är därför inte heller tillåtet att göra reklam för sådana ingrepp om reklamen riktar sig till barn.

God marknadsföringssed

Marknadsföring måste följa god marknadsföringssed, enligt marknadsföringslagen. I vissa branscher finns särskilda uppförandekoder som kan ligga till grund för vad som är god marknadsföringssed på marknaden.

Sveriges Läkarförbund och flera branschorganisationer på marknaden för skönhetsingrepp har antagit marknadsföringsregler för läkarverksamhet. Reglerna innehåller delar om bland annat före- och efterbilder samt rabatt- och krediterbjudanden.

Läkarförbundets marknadsföringsregler på Läkarförbundets webbplats

Skönhetsklinikerna har ansvar

Det är skönhetsklinikerna som marknadsför skönhetsingreppen som har ansvar för att marknadsföringen inte strider mot lag. Även andra aktörer än kliniken, exempelvis influerare, läkare och sjuksköterskor som bidrar till marknadsföringen, kan ha ett ansvar.

Särskilda regler om marknadsföring av injektionsbehandlingar

Det finns även särskilda regler när det gäller marknadsföring av receptbelagda läkemedel (exempelvis botox) och medicintekniska produkter (exempelvis fillers). Läkemedelsverket har ansvar för frågor som rör de särskilda marknadsföringsreglerna.

Regler för marknadsföring av läkemedel på Läkemedelverkets webbplats

Särskilda krav på kompetens, registrering, patientskadeförsäkring och skadeanmälan

Det finns särskilda kompetens- och administrationskrav som gäller för företag som bedriver verksamhet inom estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Läs mer om det på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbplats.

Om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar på IVO.se

Granskning av marknadsföringen

Konsumentverket har gjort en granskning av marknadsföring av skönhetsingrepp och där lagt märke till att företag som marknadsför skönhetsingrepp sällan informerar om risker med ingrepp. Granskningen visar även att det är vanligt förekommande med före- och efterbilder samt olika typer av erbjudanden i marknadsföring.

Konsumentverkets granskning - Marknadsföring av skönhetsingrepp (pdf)

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 19 mars 2024